• Elana Global Trader
 • Elana Global Trader
 • Elana Global Trader

продукти

 • FOREX

  Търгувайте 24 часа с над 180 валутни двойки без комисиони, с богат избор от опции върху валути, злато и сребро!

 • Спот търговия със злато и сребро

  Спот търговия със злато и сребро спрямо щатски долар, евро, японска йена, швейцарски франк, австралийски долар и др. 24 часа, без комисиони.

 • CFD Търговия/Договори за разлика

  Избор от над 8000 различни CFD, над 20 CFD върху основните индекси – търговия на нисък маржин и с ниски комисиони на над 33 борси в света.

 • Акции

  Разнообразие от над 18 000 акции на всички основни борси по света при гъвкави условия. Възможност за застраховане на позициите и реакция при резки ценови промени чрез опции върху най-ликвидните акции.

 • Фючърси

  Разнообразие от над 500 фючърсни контракта върху метали, енергийни суровини, селскостопански стоки и финансови инструменти при гъвкави условия. Възможност за хеджиране на позициите с борсово търгувани опции върху фючърсин контракти от най-интересните пазари на света.

 • ETF Фондове

  Диверсифицирайте портфейла си с над 1500 борсово търгувани фондове (ETF) и борсово търгувани стоки (ETC).

 • Опции

  Търгувайте валутни (ванила и бинарни) опции, застраховайте портфейлите си с опции върху акции, ETF, американски ДЦК, фючърси върху суровини, земеделски стоки, валути, индекси, лихвени проценти.

полезно

ELANA Global Trader, ELANA Web Trader и ELANA Mobile Trader се предлагат от ЕЛАНА Трейдинг чрез
WL договор с водещата европейска банка Saxo Bank, която обслужва с многократно награждаваните си платформи клиенти в над 200 страни.

Copyright © 2010-2015 ЕЛАНА Трейдинг. Всички права запазени.

ЕЛАНА Трейдинг За нас Условия за ползване Защита на средствата Често задавани въпроси Контакти