Неработни дни на борсите


В разположената долу таблица можете да намерите официалните почивни дни на капиталовите пазари в следващите три месеца. Всички посочени времена са в часовата зона на съответната борса.

2019 Aug. 26 London Stock Exchange (Indices) LSE Summer Bank Holiday
2019 Aug. 26 London Stock Exchange (ETFs) LSE_ETF Summer Bank Holiday
2019 Aug. 26 London Stock Exchange (IOB) LSE_INTL Closed
2019 Aug. 26 London Stock Exchange (SEAQ) LSE_SEAQ Summer Bank Holiday
2019 Aug. 26 London Stock Exchange LSE_SETS Summer Bank Holiday
2019 Sep. 02 NYSE MKT (American Stock Exchange) AMEX Labour Day
2019 Sep. 02 Bats BZX BATS_BZX Labour Day
2019 Sep. 02 London Stock Exchange (IOB) LSE_INTL Labour Day
2019 Sep. 02 NASDAQ NASDAQ NM Labour Day
2019 Sep. 02 NASDAQ (Small cap) NASDAQ SC Labour Day
2019 Sep. 02 New York Stock Exchange NYSE Labour Day
2019 Sep. 24 Johannesburg Stock Exchange JSE Heritage Day
2019 Oct. 01 Hong Kong Exchanges HKEX Chinese National Day
2019 Oct. 03 Deutsche Borse (Frankfurt Floor) FFT National Day
2019 Oct. 03 Deutsche Börse (XETRA) FSE National Day
2019 Oct. 07 Hong Kong Exchanges HKEX Chung Yeung Day*
2019 Oct. 14 London Stock Exchange (IOB) LSE_INTL Columbus Day (US)
2019 Oct. 23 Budapest Stock Exchange BUD National Holiday
2019 Oct. 28 Athens Exchange AT National Day
2019 Nov. 11 London Stock Exchange (IOB) LSE_INTL Veterans Day (US)