Price Signal


Какво представлява Price Signal?

Price Signal предоставя сигнали за предстояща промяна на цената на финансови инструменти. Те са генерирани от компютърен алгоритъм чрез обработка на статистическата информация за дневната търговия. Алгоритъмът и свързаната с него софтуерна платформа MCQ, са създадени от българската компания My Cloud Quant, която е наш партньор. Платформата изследва тенденциите за повтаряне при цените на финансови инструменти, които се търгуват на американския пазар. Когато се открие определена схема, платформата я сравнява назад във времето. Тя изчислява вероятността това да се повтори и колко е средната възвръщаемост за определен период от време. Алгоритъмът изследва акциите в индекса S&P 500, както и някои фючърси върху суровини, облигации, валути и индекси. Платформата дава между 20 и 300 сигнала дневно.

Как избираме сигналите, които да публикуваме?

Методиката за подбор на сигналите, която сме възприели се базира на следните критерии:

  • Наличие на повече от 300 случаи на повторяемост;
  • Над 70% вероятност за постигане на средната възвръщаемост;

Пример:

Финансов инструмент Анализирана дата Настояща ситуация към анализираната дата Брой случаи на повторяемост Посока на цената Средна възвръщаемост Дата, когато се очаква връх на средната възвръщаемост Вероятност за достигане на възвръщаемостта
PPG Industries 28.май.19 Цената е надолу с повече от 5% за последните 20 дни, цената на затваряне е под средната пълзяща стойност за последните 10 дни Повече от 300 Нагоре 5.79% 9.юли.19 74.33%

Как се представиха сигналите и каква възвръщаемост постигнаха, може да разгледате тук:

Price Signal 2019


Пояснителни бележки: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост.