PRICE SIGNAL

based on historical statistics

202%

Доходност на Price Signal за 2020 г

445%

Най-висока доходност – юли 2020 г

Искаш да инвестираш на финансовите пазари, но ти е трудно да предприемеш първата стъпка?

Няма проблем! Единственото, което ти трябва, е да хванеш тренд!

Но как да го откриеш?

Тук на помощ идва Price Signal!

Какво е Price Signal?

Price Signal ти помага да търгуваш. Всеки ден Price Signal ти дава сигнали за покупка или продажба на финансови инструменти, както и потенциалната възвръщаемост, която можеш да очакваш в даден период от време!

Звучи ти сложно?

А всъщност е супер просто! Price Signal ти казва кога, какво и на каква цена да купиш или продадеш и каква печалба за какъв период можеш да реализираш.

Но как го прави?

Price Signal е софтуерен алгоритъм, който следи историческото представяне на американските компании от състава на индекса S&P 500. Алгоритъмът изчислява статистическата вероятност предходно представяне да се повтори към днешна дата при наличието на определени фактори.

Винаги ли можеш да разчиташ на Price Signal?

Сигналите, които Price Signal дава, са многократно тествани при различни пазарни условия! За да се намали шансът за грешка, ви съветваме в позиции да се влиза при спазването на едно ключово правило!

Какво е правилото?

Съветваме инвеститорите да влизат в позиции, само и единствено, когато пазарите са сравнително спокойни и няма необичайни и резки сривове породени от „непредвидими“ събития. Да, може да звучи сложно, но всъщност не е чак толкова.

202%

Доходност на Price Signal за 2020 г

445%

Най-висока доходност – юли 2020 г

Как се представиха всички сигнали и каква възвръщаемост постигнаха, може да разгледате тук:

Price Signal (.xlsx)

Новите предложения на Price Signal

Компания (борсов код) Дата на сигнал Купува/Продава Очаквана доходност Валиден до: Цена на отваряне Целева цена
NextEra Energy Inc. (NEE) 2023/12/06 Купува 1.50% 2024/01/04 Market @ open
Costco Wholesale Corporation (COST) 2023/12/06 Купува 2.66% 2024/01/17 Market @ open
Deere & Company (DE) 2023/12/06 Купува 5.12% 2024/01/17 Market @ open
NVIDIA Corporation (NVDA) 2023/12/06 Купува 8.56% 2024/01/17 Market @ open
Intuit (INTU) 2023/12/06 Купува 3.41% 2024/01/17 Market @ open
Becton Dickinson and Company (BDX) 2023/12/06 Купува 3.92% 2024/01/17 Market @ open
Walmart Inc. (WMT) 2023/12/05 Купува 2.62% 2024/01/16 155.55 159.63
Exelon Corporation (EXC) 2023/12/05 Купува 3.82% 2024/01/16 38.74 40.22
TJX Companies Inc. (The) (TJX) 2023/12/05 Купува 3.99% 2024/01/16 87.97 91.48
Air Prods & Chems Inc (APD) 2023/12/05 Купува 5.27% 2024/01/16 262.39 276.22

Пояснителни бележки: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост.