Облигации


Облигациите са един от най-старите видове финансови инструменти в света, а също и един от най-лесните за разбиране. Облигацията е инструмент с фиксиран доход, който представлява заем, предоставен от инвеститор на кредитополучател (обикновено компания или държава). Облигацията може да се разглежда като документ за заем между заемодателя и заемополучателя, който включва подробности за заема и плащанията по него. Облигациите се използват от компании, общини, държави и правителства за финансиране на проекти или текущата дейност. Собствениците на облигации са длъжници или кредитори на издателя (емитента).

Предимства

  • Можете да търгувате с надеждна доходност повече от 4 800 държавни и корпоративни облигации от цял свят.
  • Подходящи за средносрочна и дългосрочна инвестиция.
  • Ниски разходи за търговия.
  • Можете да търгувате с облигации онлайн 24/5, ако съответният пазар на облигации е отворен.
  • Диверсифицирайте портфолиото си за по-висок потенциал за растеж. Балансираният портфейл от акции и облигации е класическа инвестиционна стратегия.
  • Достъп до анализи, идеи за инвестиция и новини в реално време.

Условия за търговия

Виж Условия за търговия на облигации