ETF Фондове


ETF – Борсово търгувани фондове

Борсово търгуваните фондове (ETF) са пасивно управлявани инвестиционни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. Те обикновено следят представянето на определен индекс, определен индустриален или друг сектор от икономиката.

Представяме на Вашето внимание списък с избрани ETF – Борсово търгувани фондове:

Сектор Борсово-търгуван фонд (ETF) Символ Борса
Ключови пазари (26)
Облигации (12)
Суровини (21)
Държави (48)
Валути (12)
Дивиденти (19)
Развиващи се пазари (51)
Недвижимо имущество (9)
По сектори (19)
По стратегии (16)
По подсектори (40)

ETC – Фондове върху стоки

Фондовете върху стоки са подобни на борсово-търгуваните фондове, с изключение на това, че те следят представянето на суровина или индекс базиран на кошница от суровини. Тези фондове се търгуват по същия начин като ETF върху акции на регулирани борси.

Предимства

  • Над 3000 борсово търгувани фондове (ETF) и борсово търгувани суровини (ETC).
  • Възможност за инвестиция в цял сектор от икономиката или кошница от суровини.
  • Лесен достъп, висока ликвидност и прозрачни цени.
  • Идеален инструмент за диверсификация на портфейла с по-ниски разходи за сделка.
  • Прозрачност – позициите на фонда са известни.
  • Гъвкавост – можете да купувате и продавате по всяко време като всяка друга акция.

ETF-и на късо

Така наречените „къси ETF-и“ репликират представянето на финансовия инструмент, позволявайки на инвеститорите да печелят от понижение на цените т.е. ETF има обратнопропорционална връзка със съответния инструмент.

ETF на ливъридж

Този вид ETF предлага определено количество ливъридж върху представянето на финансовия инструмент, обикновено 2:1 или 3:1. При ливъридж 1:2, 1% движение в цената на инструмента води до 2% движение в цената на ETF.


Условия за търговия

Виж Условия за търговия на ETF

Сходни продукти

Полезно