Forex


Валутният пазар (FOREX) е най-големият финансов пазар в света, с оборот всеки ден около 3.5 трилиона щатски долара, надминавайки обемите на пазарите на акции и фючърси взети заедно. Големите обороти обуславят непрекъснатите движения на валутните пазари и интересните възможности за печалба, дори когато другите пазари са в стагнация.

Предимства

  • Избор от над 180 валутни двойки при тесни спредове и без комисиони
  • Tърговия със злато и сребро
  • Валутни форуърди и опции
  • Новини и анализи в реално време

Условия за търговия

Виж Условия за търговия на FOREX

Сходни продукти

Полезно

Какво представлява валутната (FX) търговия?