CFD oпции върху индекси


CFD oпции върху индекси

С ELANA Global Trader имате възможност да търгувате CFD опции върху няколко борсови индекса. CFD опциите са инструмент, с който инвеститорът има правото (но не задължението) да закупи (кол опция) или да продаде (пут опция) избрания от него борсов индекс на определената от него цена (страйк на опцията) на съответния ден (падеж на опцията). Този инструмент внася допълнително разнообразие в редица средносрочни и дългосрочни стратегии за търговия, а също така може да се използва и за хеджиране. Всяка една опция е равна на 1 индекс. По този начин се осигурява по-голяма гъвкавост при търговия.

Поръчки за търговия с CFD опции можете да поставите от меню търговия.

Предимства:

  • Автоматично упражняване
  • Без комисиона
  • Само покупки са разрешени
  • Падеж до 90 дни
  • Метод на изпълнение – пари
  • Предварително известна максимална загуба

Условия за търговия

Виж Условия за търговия на Опции

Сходни продукти