Опции върху акции


Stock Options

С ELANA Global Trader имате възможност да търгувате с над 640 от най-активно търгуващите се опции върху акции.

С този инструмент имате възможност да печелите от пазарната несигурност. Да градите стратегии базирани на промяна във волатилността на цените и да печелите както при ръст, така и при понижение.

Предимства:

 • При покупка на опции рискът е ограничен до размера на платената премия;
 • При покупка на опции потенциалната печалба е неограничена;
 • Възможност за упражняване на опцията във всеки един момент до падежа;
 • Възможност за спекулативна търговия;
 • Възможност за печалба, както при поскъпване и поевтиняване така и при липса на промяна в цената на акцията;
 • Без разходи за поддържане на позицията отворена повече от един ден;
 • Търгуват се на борса;
 • Американски или европейски тип;
 • Застраховане (хеджиране) на позиции;
 • Автоматично упражняване при падеж;
 • Ниски комисиони базирани единствено на изтъргувания обем;
 • Предварително известна максимална загуба.

Условия за търговия

Виж Условия за търговия на Опции

Сходни продукти


Полезно

Какво представляват Опциите върху акции?