Акции


Акцията е документ, удостоверяващ собственост върху една от многото равни части от номиналния капитал на една компания от акционерен тип. С други думи, когато закупите акции от дадено дружество, вие ставате съсобственик на част, обикновено неголяма, на всичко, което то притежава.

Предимства

  • Възможност за търговия с над 18 000 акции на над 30 борси в света.
  • Подходящи за краткосрочна и дългосрочна инвестиция.
  • Използване до 75% от инвестицията като гаранция за търговия с други маржин инструменти.
  • Право на дивидент.
  • Като акционер нямате лична отговорност към кредиторите на компанията, ако тя не може да плати задълженията си.
  • Новини в реално време от три новинарски агенции и анализи от Saxo Bank.

Условия за търговия

Виж Условия за търговия на акции

Сходни продукти


Полезно

Видео обучение