Опции


Основeн информационeн документ

Основен информационен документ (Валутни опции)


Валутни ванила опции

Комисиони

Търговията с валутни опции е без комисиони, но при сделки с обем по-малък от определено количество валутни единици се начислява такса от USD 10 в посока, тоест за покупка и за продажба на опцията.

Базов инструмент Обем, до който се начислява комисиона
XAUUSD​ 50​
XAGUSD​ 5,000​
AUDSGD, EURCZK, EURHUF, EURPLN, EURTRY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDHUF, USDILS, USDJPY, USDMXN, U​​​SDPLN, USDSGD, USDTRY, USDZAR, USDRUB, EURRUB 50,000​
AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURSEK, NZDJPY, NZDUSD, USDNOK, USDSEK 100,000​
NOKSEK​ 1,000,000
Mаржин

Маржинът за дадена валутна опция се изчислява по текущи пазарни цени в зависимост от максималната бъдеща загуба от опционната стратегия. Ако загубата е неограничена маржинът е равен на маржин изискването за съответната валутна двойка. Ако опционната стратегия има едновременно максимална загуба и неограничена загуба, маржин изискването ще бъде равно на сумата от двете
Изчисленията се правят за всяка отделна дата на падеж и се сумират.
При портфейл от различни опции маржин изискването ще бъде равно на най-голямата експозицията при възможно най-негативен резултат от всички опции умножено по маржин изискването за съответните валутни двойки.
Това ще гарантира, че по-всяко време маржин изискването ще бъде по-малко или равно на еквивалентната спот позиция.
Моделът за изчисление позволява нетиране на изискуеми маржин за опции с този на спот и форуърд позиции, ако са в същата валута като опцията.

Продавате кол спред 10 млн. USDCAD със страйк цени 1.41 и 1.42. Спот цената в момента е 1.40. Маржин изискването ще бъде равно на максималната бъдеща загуба в размер на 71 429 USD (10 млн. * (1.42 – 1.41) = 100,000 CAD / USD @ 1.40).

Продавате пут опция 10 млн. USDCAD. Загубата е неограничена и следователно изискуемият маржин ще бъде равен на маржин изискването за спот позиция умножено по максималната възможна експозиция, която в случая възлиза на 10 млн. USD. Маржин изискването е 200 000 USD (2% x 10 млн. USD).

Повече примери

Падеж и упражняване

Валутните опции са от европейски тип. Падежът им е в 10:00 ч. (New York Time). Опциите, които са „в пари“ на датата на падеж, се упражняват автоматично. До един час преди падежа, клиентът може да избере метода на упражняване: излизане на спот позиция (spot FX) или директно заверяване на печалбата по сметката на клиента (cash).

Опции върху акции

Комисиони

Комисионите са за един контракт. Един контракт съдържа 100 акции. Не се начислява минимална комисиона за търговия с опции върху акции.

Валута на опция
AUD AUD 5.00
EUR EUR 3.00
GBP GBP 2.50
USD USD 3.00
CHF CHF 4.00
HKD HKD 30.00
Маржин

При закупуване на опция купувачът трябва да разполага по сметката си единствено със сума, равна на премията на самата опция. В деня на падеж и по-конкретно два ча́са (21:00 българско време) преди затварянето на борсата в САЩ, платформата започва да изчислява дали клиентът има достатъчно средства по сметката си, за да покрие риска от доставка на базовия актив. Отделът за управление на риск изчислява различни рискови сценарии за всяка конкретна опция. На база различните сценарии се преценява с колко парични средства трябва да разполага клиентът по сметката си, за да се упражни опцията. Клиентът може да види различните сценарии в платформата в меню „Отчет за служебно затваряне (Closeout Report)“. Тези сценарии са видими в платформата само в деня на падеж, тъй като са динамични и изискуемият маржин зависи от пазарната ситуация към момента.

Изтичане и автоматично упражняване

Всички борсово търгувани опции се упражняват автоматично при настъпване на падеж. Ако опцията е „в пари“, тя ще бъде упражнена. Ако е „извън пари“, ще изтече без стойност. Опцията ще бъде упражнена само ако клиентът разполага с достатъчно средства, за да покрие риска от доставка на базовия актив. В противен случай опцията ще бъде затворена автоматично.

Закупили сте кол опция със страйк цена 150 USD. В деня на падеж цената на акциите достига 200 USD. (опцията е „в пари“). Ще можете да затворите опцията и да приберете печалбата или да оставите опцията да падежира, при което, ако разполагате с достатъчно средства, автоматично ще бъде упражнена и ще закупите акциите на страйк цената (150 USD). При упражняване на опция и придобиване на базовия актив се заплаща комисионна за сделката.

Закупили сте пут опция със страйк цена 150 USD. В деня на падеж цената на акциите достига 100 USD. (опцията е „в пари“). Ще можете да затворите опцията и да приберете печалбата или да оставите опцията да падежира, при което, ако разполагате с достатъчно средства, автоматично ще бъде упражнена опцията и ще продадете акциите на страйк цената (150 USD). Понеже не позволяваме продажба „на късо: на акции, т.е. не може да продадете акции които не притежавате, веднага след упражняването на опцията платформата ще пласира пазарна поръчка за покупка на същия брой акции, за да може да се покрие късата позиция. Поръчката ще бъде изпълнена при отваряне на борсата на първия работен ден след упражняване на опцията. По този начин позицията Ви ще бъде затворена.

Упражняване на опция преди дата на падеж

Закупилите опция (от американски тип) могат да я упражнят по всяко време до датата на падеж. При упражняване на опция се заплаща комисиона за покупка на акциите. Няма комисиона за самото упражняване. В последния ден за търговия опциите няма да могат да се упражняват, тъй като ще бъде задействан процесът по автоматично упражняване и сетълмент.

Къси продажби

Могат да се сключват единствено сделки по покупка на опции и продажба само когато тя се отнася за затваряне на съществуваща позиция. За да активирате късите продажби на опции върху акции, моля свържете се с нас.

Опции върху CFD на индекси

При търговия с CFD опции не се начислява комисиона.

Символ на базовия актив Индекс Размер на контракта Валута на индекса Целеви спред
DJX Dow Jones Industrial Average Ind (OF) 1/100 индекс USD 0.02
NDX Nasdaq 100 Index (OF) 1 индекс USD 0.02
SPX S&P 500 Index (OF) 1 индекс USD 0.02
HSI Hang Seng Index (OF) 1 индекс HKD 0.64
Цена на упражняване, падеж и сетълмент

Налични са страйк цени в диапазона +/- 25% от текущата цена на базовия актив, а падежите са до 90 дни. Опциите са от европейски тип, което означава, че могат да бъдат упражнявани само на датата на падеж. Всички опции се упражняват само в пари, като сумата ще бъде изчислена на база цената на съответния базов актив в момента на упражняване на опцията.

Такса за държане на дълги позиции

При държане на позицията отворена повече от един ден се начислява ежедневна такса. Таксата е в размер на 1.10 във валутата на съответния контракт за всеки милион от номиналния обем.
Дневна такса за поддържане на отворена позиция = номинален обеммаржин/1 000 000 * 1.1

Опции върху фючърсни контракти

Комисиони

Комисионите са за всеки едни опционен контракт за сделка в посока (покупка или продажба). Не се начислява минимална комисиона.

Валута на контракт
AUD AUD 10.00
EUR EUR 6.00
GBP GBP 5.00
SGD SGD 15.00
USD USD 6.00
CHF CHF 8.00
JPY JPY 1000.00
HKD HKD 45
CAD CAD 6.00
SEK SEK 75.00
  • Италианското правителство начислява данък върху сделките с финансови деривати. В резултат комисионите за търговия с опции върху фючърсни контракти са както следва: 6 EUR на контракт + еднократна комисиона на сделка от 0,5 EUR за сделки до 7 контракта и 5 EUR за сделки над 7 контракта. В зависимост от обема на сделката се начисляват следните допълнителни такси: 0,25 EUR при сделка с обем 0 – 2,5 хил. евро; 0,5 EUR при сделка с обем 2,5 хил. – 5 хил. евро; 1,0 EUR при сделка с обем 5 хил. – 10 хил. евро; 5,0 EUR при сделка с обем 10 хил. – 50 хил. евро; 10,0 EUR при сделка с обем 50 хил. – 100 хил. евро; 50,0 EUR при сделка с обем 100 хил. – 500 хил. евро; 100,0 EUR при сделка с обем 500 хил. – 1 млн. евро; 200,0 EUR при сделка с обем над 1 млн. евро.
Падеж и сетълмент

ELANA Trading предлага два типа борсово търгувани опции в зависимост от съответната борса:

  • Американски тип: опциите могат да се упражняват във всеки един момент преди датата на падеж. Когато този тип опция е „в пари“ тя може да се упражни и така да имате позиция в съответния фючърсен контракт върху който е базирана опцията. Фючърсната позиция ще се появи в модул Позиции.
  • Европейски тип: опциите могат да бъдат упражнени единствено на датата на падеж като сетълмента за разлика от американския тип опции е в пари.
Изтичане и автоматично упражняване

Всички борсово търгувани опции се упражняват автоматично при настъпване на падеж. Ако опцията е „в пари“, тя ще бъде упражнена. Ако е „извън пари“, ще изтече без стойност.

Упражняване на опция преди дата на падеж

Закупилите опция (от американски тип) могат да я упражнят по всяко време до датата на падеж. При упражняване на опция се заплаща комисиона за покупка/продажба на базовия инструмент. Няма комисиона за самото упражняване. В последния ден за търговия опциите няма да могат да се упражняват, тъй като ще бъде задействан процесът по автоматично упражняване и сетълмент.

Къси продажби

Могат да се сключват единствено сделки по покупка и продажба само когато тя се отнася за затваряне на съществуваща позиция. За да активирате късите продажби на борсово търгувани опции или имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас.

Сваляне от търговия на фючърсния контракт върху който е базирана опцията

Ако съответната борса премахне фючърсен контракт ELANA Trading ще уведоми своите клиенти и ще премахне свързаните с фючърсния контракт позиции.

Такса за държане на къси позиции на борсово търгувани опции с падеж по-малък от 120 дни.

Таксата, която се начислява за държане на къси позиции на борсово търгувани опции с падеж по-малък от 120 дни, се изчислява по следната формула:
такса за поддържане на отворена позиция = маржин изискване * дни на държане * (Libid/Libor + 150) / (365 или 360 дни в зависимост от конвенцията)

Такса за държане на къси позиции на борсово търгувани опции с падеж по-голям от 120 дни

Стойността на таксата зависи от прилежащия актив на опцията и дните до падеж. Разходите по държане на позиция ще се начисляват на месечна база.
Дневна такса за държане на дълга опция с номинал 1 000 000 USD и над 120 дни падеж

Актив Такса
Лихвени проценти 0,10 USD
Форекс и злато 0,70 USD
Акции 1,10 USD
Ценни метали без злато 1,00 USD
Суровини 1,60 USD

Формула за изчисление: такса за поддържане на отворена позиция = номинална стойност / 1 000 000 * категория на базовия актив * дни на държане на опцията.

FIFO

При нетирне на отворени FX позиции ЕЛАНА използва правилото FIFO (First-in-First-Out). Което означава, че първата отворена позиция ще бъде затворена първа, стига позициите да са отворени от една и съща подсметка и да нямат свързани поръчки.
Пример: Търгувате EURUSD и сте отворили позиции в следната последователност:

1) Buy 1M EURUSD
2) Buy 1M EURUSD
3) Sell 1M EURUSD
4) Sell 2M EURUSD
Общо Sell 1M EURUSD

Първата дълга позиция 1) ще бъде нетирата с първата къса позиция 3). Втората дълга позиция 2) ще бъде нетирана с част от втората къса позиция 4). В края на деня по сметката ще останете само с една къса позиция в размер 1М EURUSD.

Валутна преоценка

Когато валутата на търгувания на маржин финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия, нетният резултат от затворени позиции ще бъде превалутиран към валутата на сметката. При търговия с акции, курсът за преоценка се изчислява при сключване на сделка. За курс на преоценка се взема средния курс в момента на сделката +/- 0.5%.

Маржин кол

Необходимо е да се поддържа определено ниво на маржин депозит по сметката в ELANA Global Trader. При отваряне на нова позиция платформата автоматично преизчислява използвания маржин по сметката. Ако той надхвърля 50% платформата няма да позволи отваряне на нови позиция. Какво се случва, ако изискваното ниво на маржин депозита е нарушено?

  • При 75% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин.
  • При 90% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин и предупреждения, че позициите му могат да бъдат затворени, ако загубите се увеличат.
  • При 100% използван поддържащ маржин – ЕЛАНА Трейдинг служебно затваря всички маржин позиции. Позициите в акции не се затварят;