Данъчни облекчения


ЕЛАНА Трейдинг предлага възможност за понижаване на данъчната ставката на удържания при източника данък-дивидент за емитенти от САЩ. С използване на услугата автоматично започва да се прилага Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане със САЩ, за случаите в които тя е приложима. Услугата се предлага проспективно, при бъдещо получаване на дивиденти. В общия случай данъчната ставка с която се облагат при източника получените дивиденти се понижава на 10%.

Заплаща се еднократна такса от $35, която дава възможност да ползвате услугата за срок от 3 години.

Как се реализира услугата?

Как се реализира услугата?

  1. Клиентът подписва допълнително споразумение за търговия с ELANA Global Trader с ЕЛАНА Трейдинг за ползване на услугата.
  2. На регистрирания в договора за платформата ELANA Global Trader имейл, клиентът получава документ на английски език, който трябва да подпише собственоръчно и да изпрати сканирано копие запаметено във формат на файла PDF на имейл globaltrader@elana.net
  3. ЕЛАНА Трейдинг изпраща копието на подписания документ на данъчния партньор (IHS Markit).
  4. След щателна проверка и при одобрение клиентът бива уведомен и спогодбата започва да се прилага.
  5. Сметката за търговия на клиента се дебитира със сумата от 35 USD.
  6. След изтичане на тригодишния срок отново се повтаря процедурата без точка 1.

Подробно за всички данъци, които се заплащат на финансовите пазари
Ако имате въпроси, потърсете експерт от отдел „Международни финансови пазари“ на ЕЛАНА Трейдинг на тел. 02/ 81 000 95.