Продукти


Forex

Търгувайте 24 часа с над 180 валутни двойки без комисиони, с богат избор от опции върху валути, злато и сребро!

Акции

Разнообразие от над 18 000 акции на всички основни борси по света при гъвкави условия. Възможност за застраховане на позициите и реакция при резки ценови промени чрез опции върху най-ликвидните акции.

ETF Фондове

Диверсифицирайте портфейла си с над 1500 борсово търгувани фондове (ETF) и борсово търгувани стоки (ETC).

Фючърси

Разнообразие от над 500 фючърсни контракта върху метали, енергийни суровини, селскостопански стоки и финансови инструменти при гъвкави условия. Възможност за хеджиране на позициите с борсово търгувани опции върху фючърсин контракти от най-интересните пазари на света.

CFD

Избор от над 8000 различни CFD, над 20 CFD върху основните индекси – търговия на нисък маржин и с ниски комисиони на над 33 борси в света.

Опции

Търгувайте валутни (ванила) опции, застраховайте портфейлите си с опции върху акции, ETF, американски ДЦК, фючърси върху суровини, земеделски стоки, валути, индекси, лихвени проценти.

Crypto FX

По-интелигентен начин за търговия с крипто

Облигации

Търгувате с надеждна доходност повече от 4 800 държавни и корпоративни облигации от цял свят