Акции


Борси и комисиони за търговия с акции

Борса Работно време Пазарни поръчки Комисиона Минимална комисиона
17 July 2024 11:52
Европа
netherlandsAMS 10:00 – 18:30 0,1% EUR 6
belgiumBRU 10:00 – 18:30 0,1% EUR 6
denmarkCSE 6 10:00 – 18:00 0,1% DKK 60
germanyFSE 10:00 – 18:30 0,1% EUR 6
finlandHSE 6 10:00 – 18:30 0,1% EUR 12
portugalLISB 10:00 – 18:30 0,1% EUR 6
ukLSE_INTL 1 11:00 – 17:40 0,1% USD 20
ukLSE_SETS 1 10:00 – 18:30 0,1% GBP 8
italyMIL 2 10:00 – 18:25 0,1% EUR 12
norwayOSE 10:00 – 18:20 0,1% NOK 65
francePAR 3 10:00 – 18:30 0,1% EUR 6
spainSIBE 10:00 – 18:20 0,1% EUR 6
swedenSSE 6 09:00 – 17:30 0,1% SEK 65
swedenSSE_FN-SE 6 09:00 – 17:30 0,1% SEK 65
switzerlandSWX 10:00 – 18:30 0,1% CHF 18
austriaVIE 10:02 – 18:30 0,1% EUR 6
switzerlandVX 10:00 – 18:30 0,1% CHF 18
germanyXETR_ETF 10:00 – 18:30 0,1% EUR 6
Северна Америка
usaAMEX 4 16:30 – 23:00 USD 0,02 за акция USD 6
usaNASDAQ 4 16:30 – 23:00 USD 0,02 за акция USD 6
usaNSC 16:30 – 23:00 USD 0,02 за акция USD 6
usaNYSE 4 16:30 – 23:00 USD 0,02 за акция USD 6
usaNYSE_ARCA 4 16:30 – 23:00 USD 0,02 за акция USD 6
usaOOTC 16:30 – 23:00 Под USD 50 000USD 25
Над USD 50 0000,15%
Азия и Океания
hongkongHKEX 5 03:30 – 10:00 0,15% HKD 150
други
BATS_BZX USD 0,02 за акция USD 15
CSE_INV 0,1% DKK 60
EGB 0,1% EUR 8
EGD 0,1% EUR 12
EGO 0,1% NOK 65
EGP 0,1% EUR 8
ISE 0,1% EUR 12
LSE_ETF 0,1% GBP 8
LSE_SEAQ 0,35% GBP 50
OOTC_NI Под USD 50 000USD 25
Над USD 50 0000,15%
SWX_BND_ETF 0,1% CHF 18
SWX_ETF 0,1% CHF 18

Начислява се попечителска такса (Custody fee) в размер на 0.1% годишно от стойността на притежаваните акции, и/или облигации. Таксата се начислява в началото на всеки месец на база пазарната стойност на активите (акциите) към последния работен ден на месеца за който се изчислява. Таксата не важи за маржин инструменти. Акции не могат да се продават „на късо“.

 1. За акции във Великобритания се дължи такса Stamp Duty от 0.5% върху брутния обем на сделката при покупка, също така се начислява PTM (Panel for Takeovers and Mergers) такса в размер на GBP 1 при сделки за покупка или продажба с брутен обем над GBP 10 000. За акции на компании регистрирани в Ирландия Stamp Duty таксата е в размер от 1% на сделката при покупка. В допълнение се начислява еднократна такса в размер на 1,25 EUR за сделки надхвърлящи 12 500 EUR.
 2. Италианското правителство начислява данък от 0.10% върху обема на сделката при покупка на акции на компании, търгувани на регулиран пазар в Италия или на компании, чиито седалища са регистрирани в Италия. Таксата засяга единствено компании с пазарна капитализация над 500 млн. евро.
 3. За компании с голяма пазарна капитализация френското правителство начислява данък в размер на 0.3% само при покупка. Пълният списък с всички 109 компании подлежащи на този данък можете да намерите в официалния сайт на френското финансово министерство.
 4. При продажба на акции търгувани на щатски борси се начислява такса SEC (Securities and Exchange Commission), която е в размер на USD 27.8 за всеки един милион брутен обем на сделка. Тази такса се дължи само при продажба на акции. За повече информация може да посетите официалния сайт на Американската комисия по ценни книжа (SEC).
 5. За акции в Хонг Конг се дължи такса Stamp Duty и други в размер на 0.13% върху брутния обем на сделката при покупка и продажба.
 6. NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Stockholm и NASDAQ OMX Helsinki са достъпни за търговия само след абонамент за котировки в реално време
 7. Данък Spanish Financial Transaction (FTT) в размер на 0.2% се прилага при покупката на всички акции и ценни книжа(включително депозитарни разписки) на компании с капитализация над 1 млрд. EUR. Пълният списък с акциите може да бъде намерен в уебсайта на испанската данъчна администрация.
 8. При алгоритмичните pre-market поръчки изпълнени на всички борси в Северна Америка към комисионните посочени в таблицата се начислява допълнителна комисионна в размер на 0.005 USD на акция.

Акции като обезпечение

До 75% от инвестираната сума в акции според пазарната им стойност в момента може да бъде използвана като обезпечение за маржин търговия на други финансови инструменти (валута, фючърсни контракти и договори за разлика). Конкретният процент, както и пълният списък с акции и борси, достъпни за търговия посредством ELANA Global Trader се намира в таблицата отдолу.

Борса Символ Описание Стойност на обезпечение
17 July 2024 11:53
Европа
netherlandsAMS (198)
belgiumBRU (109)
denmarkCSE (118)
germanyFSE (339)
finlandHSE (112)
portugalLISB (34)
ukLSE_INTL (32)
ukLSE_SETS (632)
italyMIL (573)
norwayOSE (171)
francePAR (483)
spainSIBE (105)
swedenSSE (276)
swedenSSE_FN-SE (4)
switzerlandSWX (224)
austriaVIE (38)
switzerlandVX (28)
germanyXETR_ETF (1420)
Северна Америка
usaAMEX (213)
usaNASDAQ (2235)
usaNSC (1038)
usaNYSE (1987)
usaNYSE_ARCA (300)
usaOOTC (1942)
Азия и Океания
hongkongHKEX (2173)
други
BATS_BZX (94)
CSE_INV (1)
EGB (1)
EGD (2)
EGO (1)
EGP (13)
ISE (14)
LSE_ETF (448)
LSE_SEAQ (2)
MIL_AIM (2)
OOTC_NI (1239)
SWX_BND_ETF (5)
SWX_ETF (269)

За да се понижи рискът от прекомерна експозиция в един актив, в ситуации, в които притежавате едновременно акции и дълги CFD върху тези акции се променя процентът от пазарната стойност на притежаваните акции, който може да служи за обезпечение при търговия на маржин. Правилото е в сила само когато акциите и CFD са на една и съща компания. В тази ситуация обезпечението ще се понижи с използвания маржин за позицията в CFD. Това означава, че стойността в полето “Недостъпно като гаранция за маржин търговия” ще се повиши със стойността на използвания маржин за позицията в CFD върху тези акции.

Пример:
Да разгледаме акция с маржин изискване от 10% и 75% от пазарната ѝ стойност могат да се използват като обезпечение при търговия на маржин. Ако цената е 100 и притежавате 100 акции, то цялата стойност на сделката ще бъде 100 х 100 = 10 000, а достъпното обезпечение за маржин търговия ще е равно на 10 000 х 75% = 7 500. Aко отворите 150 CFD върху същата акция изискваният маржин ще е 150 х 100 х 10% = 1 500, а използваният маржин по сметката 1 500 / 7 500 = 20%. С прилагането на правилото обезпечението върху акциите ще се намали със стойността на изисквания маржин за позицията в CFD (7 500 – 1 500 = 6 000), следователно използваният маржин по сметката ще се промени на 1 500 / 6 000 = 25%.

Частично изпълнение на поръчка (ордер)

В случай че поставен ордер се изпълни на части (partial fills) за период надхвърлящ един ден има вероятност разходите по изпълнението да се увеличат. Причината за това е че минималната комисиона можа да бъде начислена повече от веднъж в зависимост от дните необходими за изпълнението на целия ордер.

Пазарни поръчки (ордери)

Някои борси не поддържат пласирането на пазарни поръчки. Ако пласирате пазарна поръчка на такава борса, тя автоматично ще бъде преобразувана в агресивна лимитирана поръчка, която ще бъде поставена „в пари“ до предварително определен процентен лимит. Процентът варира от 1% до 4% в зависимост от борсата. Задължение на клиента е да провери дали агресивната лимитирана поръчка ще се изпълни след нейното поставяне. При възникнали нередности с такива поръчки, моля свържете се незабавно с нас. Брокерите на ЕЛАНА запазват правото да конвертират някои от пазарните поръчки на определени търговски борси в „агресивни лимит поръчки, които са 3% „в парите.“ Действието може да бъде извършено с цел да се предпазят клиенти от неблагоприятни движения на пазара. *ЕЛАНА не е отговорна за изпускане на поръчки в такива случаи.

Алгоритмични поръчки

Алгоритмичните поръчки са налични за акции. Те дават възможност на клиента да прилага различни стратегии за поставяне на поръчки за големи обеми, без те да влияят на пазарната цена. Нещо, което биха направили с обикновена поръчка. Поддържат се следните видове алгоритмични поръчки: Dark, Iceberg, Implementation Shortfall, Limit on Close (LOC), Market on Close (MOC), Peg, Pre-Market Limit, TWAP, VWAP, With Volume

Прехвърляне на акции

ЕЛАНА Трейдинг предоставя възможността за трансфер на акции към и от вашата сметка за търговия. За повече информация се свържете с нас.

Корпоративни събития

Бонус емисии

Акциите се разпределят на екс-датата (Ex-date).

Дивиденти (кеш)

Право на дивидент имат акционерите закупики акциите преди екс-дивидент датата (Ex-date). Осчетоводяване на дивидентното плащане ще бъде извършено на датата на плащане (Pay date). Дивидентните плащания ще бъдат кредитирани автоматично по сметките на клиентите, като предварително се приспаднат дължимите данъци и такси при източника на плащане на дивидента.

Дивиденти по избор

Стандартният метод на разпределение е плащане в брой. Въпреки това клиентите могат да изберат да получат акции. Акциите ще бъдат прехвърлени с вальор датата на плащане (Pay date), след като бъде потвърден броят им.

План за реинвестиране на дивиденти (DRIP)

Стандартният метод на разпределение е плащане в брой. Въпреки това клиентите могат да изберат да получат акции. Акциите ще бъдат прехвърлени, след като бъде потвърден броя им на датата на плащане. Клиентът ще има възможност да въведе ръчно инструкциите в зависимост от индивидуалното ниво на сигурност. В случай, че клиент избере да получава дивидент под формата на акции – получаването на акциите може да отнеме до 10 работни дни, след датата на изплащане (Pay date).

Оферти за обратно изкупуване (Tender offer)

Клиентите ще имат възможността да приемат или отхвърлят офертата преди крайния срок.

Оферти за размяна (Exchange offer)

Клиентите ще имат възможността да приемат или отхвърлят офертата преди крайния срок. Имайте предвид, че всички акции избрани да бъдат разменени, ще бъдат дебитирани на крайния срок за инструкции на „dummy“ инструмент, който ще започва с тикер „LOCK“. Целта на тази операция е да бъде се предотврати продажбата на посочените акции преди датата на плащане (Pay date).

Компенсация при частично разпределение

Частична компенсация може да възникне в резултат на разпределение на акции при корпоративно събитие. За следните събития по сметката ще бъде заверена парична компенсация.

 • сплит на акции
 • обратен сплит
 • дивиденти по избор или дивиденти в акции
 • сливания
Сливания с и без възможност за избор

При задължителните сливания, клиентите получават кеш на дата на плащане (Pay date) или нови акции на екс-датата (Ex-date). При сливания с право на избор, клиентите имат възможност да избират преди крайния срок.

Сплитове и обратни сплитове

Акциите се разпределят на екс-датата.

Издаване на права

При получаване на права, клиентите имат право на избор дали да ги продадат или да запишат нови акции. Ако ЕЛАНА Трейдинг не получи отговор от клиента до изтичане на крайния срок, ще бъдат положени всички усилия правата да бъдат продадени от името и за сметка на клиента преди тяхното изтичане. Ако правата не са търгуеми, те ще изтекат и ще станат безполезни. Резултатът от продажбата на правата ще бъде преведен по сметките на клиентите след приспадането на стандартната комисиона. Причината, поради която ЕЛАНА Трейдинг извършва продажба на права за сметка на клиентите си, е избягването на тяхната обезценка, когато изтекат.

Корпоративни събития при австралийски акции

За определени корпоративни събития с акции търгувани на борса в Австралия е възможно ЕЛАНА Трейдинг да не може предложи упоменатите горе корпоративни събития.

Дивиденти (акции)

Допълните акции се начисляват по сметката на клиента на последната дата, на която при покупка клиента има право да получи дивидент – екс-дивидент датата (Ex-date) с вальор датата на плащане (Pay Date). В случай, че клиент избере да получава дивидент под формата на акции – получаването на акциите може да отнеме до 10 работни дни, след датата на изплащане (Pay date).

Данъци и комисиони върху корпоративни събития

При някои корпоративни събития различни от кешови дивиденти могат да бъдат удържани данъци или начислени комисиони като например такса върху дивидент от акции или данък при сливания. При наличието на подобни данъци и комисиони ЕЛАНА Трейдинг ще дебитира сметката на клиента със съответната сума.

Упражняване на варанти

Клиентите, които имат позиции във варанти, ще имат възможност да ги упражнят преди техния падеж. Варанти, които не са продадени или упражнени, изтичат без стойност.

Нови позиции в инструменти, които не се търгуват онлайн

Понякога корпоративните събития могат да се отнасят и за инструменти, които не се търгуват онлайн. При възникването на подобни ситуации позициите в нови инструменти, които не се търгуват онлайн и са дължими в резултат от корпоративно събитие, се начисляват по сметката на клиента. Инструментът се добавя по сметката за счетоводни цели.

Събрание на акционерите

Клиентът няма възможност да упражнява правото на глас по ценните книжа отчитани в негова сметка.

Разпределение на средства след увеличение на капитал

Паричните средствата се начисляват по сметката на клиента на екс-дивидент датата (Ex-date) с вальор датата на плащане (Pay Date)

Специални корпоративни събития

Специални корпоративни събития, които не са описани по-горе, ЕЛАНА Трейдинг ще третира в най-добрия интерес на клиента, който позволява времето и оперативните процедури.

Отделяне (Spin-OFF)

Клиентите ще получат ценни книжа издадени от друга компания. Тези ценни книжа могат да бъдат от съществуваща компания или от новосъздадена. Ценните книжа се разпределят на Ex-date.

FIFO

При нетирне на отворени FX позиции ЕЛАНА използва правилото FIFO (First-in-First-Out). Което означава, че първата отворена позиция ще бъде затворена първа, стига позициите да са отворени от една и съща подсметка и да нямат свързани поръчки.
Пример: Търгувате EURUSD и сте отворили позиции в следната последователност:

1) Buy 1M EURUSD
2) Buy 1M EURUSD
3) Sell 1M EURUSD
4) Sell 2M EURUSD
Общо Sell 1M EURUSD

Първата дълга позиция 1) ще бъде нетирата с първата къса позиция 3). Втората дълга позиция 2) ще бъде нетирана с част от втората къса позиция 4). В края на деня по сметката ще останете само с една къса позиция в размер 1М EURUSD.

Валутна преоценка

Когато валутата на търгувания на маржин финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия, нетният резултат от затворени позиции ще бъде превалутиран към валутата на сметката. При търговия с акции, курсът за преоценка се изчислява при сключване на сделка. За курс на преоценка се взема средния курс в момента на сделката +/- 0.5%.

Маржин кол

Необходимо е да се поддържа определено ниво на маржин депозит по сметката в ELANA Global Trader. При отваряне на нова позиция платформата автоматично преизчислява използвания маржин по сметката. Ако той надхвърля 50% платформата няма да позволи отваряне на нови позиция. Какво се случва, ако изискваното ниво на маржин депозита е нарушено?

 • При 75% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин.
 • При 90% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин и предупреждения, че позициите му могат да бъдат затворени, ако загубите се увеличат.
 • При 100% използван поддържащ маржин – ЕЛАНА Трейдинг служебно затваря всички маржин позиции. Позициите в акции не се затварят;