Опции върху фючърсни контракти


Contract Options

С ELANA Global Trader имате възможност да търгувате опции върху фючърсни контракти.

Опциите върху фючърсни контракти са алтернативен начин за търговия с:

 • злато, сребро, мед
 • какао, кафе, царевица, соя, пшеница, захар
 • петрол, природен газ, бензин
 • EUR/USD, GBP/USD и други основни двойки
 • STIRs, Gilt, Bund, Bobl, Schatz
 • DAX, EUROSTOXX, FTSE, CAC, SMI, AEX
 • S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, HSI, Nikkei

Опциите върху фючърсни контракти се търгуват на най-големите борси за фючърсни контракти в САЩ, Европа, Азия и Австралия

Предимства:

 • Търгуват се на борса;
 • Американски или европейски тип;
 • Застраховане (хеджиране) на позиции;
 • Автоматично упражняване при падеж;
 • Ниски комисиони, базирани единствено на изтъргувания обем;
 • Предварително известна максимална загуба.

Условия за търговия

Виж Условия за търговия на Опции

Сходни продукти