Абонаменти


Пазарна информация в реално време

В платформата Elana Global Trader всички акции се търгуват на реалните им цени от фондовата борса. За получаване на данни и котировки също в реално време е необходимо да се направи месечен абонамент за съответната борса. Това става от меню „Сметка“ – „Абонаменти“. Там ще намерите списък на наличните борси и новинарски услуги, успоредно с приложимите месечните такси. В допълнение сте в състояние да се откажете от абонамента, когато пожелаете.

Котировки в реално време, без борсов абонамент се предлагат за валутни двойки, CFD върху индекси и суровини. За всички останали продукти като акции, фючърси, други договори за разлика, котировките се получават със забавяне от 15 мин.

Месечни такси

Физически лица Проф. инвеститори
Борса Ниво 1 Ниво 2 Ниво 1 Ниво 2
CBOT 1.00 USD 5.00 USD 105.00 USD 105.00 USD
CME 1.00 USD 5.00 USD 105.00 USD 105.00 USD
COMEX 1.00 USD 5.00 USD 105.00 USD 105.00 USD
GLOBEX (CME, COMEX, CBOT and NYMEX) 3.00 USD 15.00 USD 420.00 USD 420.00 USD
Hong Kong Futures Exchange (HKFE) 25.00 HKD 75.00 HKD 25.00 HKD 75.00 HKD
Nasdaq OMX Derivatives Exchange 1.00 EUR 5.00 EUR 25.00 EUR 25.00 EUR
OPRA Options 1.25 USD ниво 1 27.00 USD ниво 1
Физически лица Проф. инвеститори
Борса Ниво 1 Ниво 2 Ниво 1 Ниво 2
BATS Europe Free N/A 25.00 GBP N/A
Hang Seng Indices 54.00 HKD N/A 54.00 HKD N/A
Hong Kong Stock Exchange 120.00 HKD 200.00 HKD 120.00 HKD 200.00 HKD
NASDAQ* 1.00 USD N/A 24.00 USD N/A
New York Stock Exchange 1.00 USD N/A 45.00 USD N/A
NYSE (AMEX and ARCA), Bats 1.00 USD N/A 23.00 USD N/A
Доставчик Физически лица Проф. инвеститори
NewsEdge Arabic Free Free
NewsEdge Australia & New Zealand Free Free
NewsEdge Bonds Free Free
NewsEdge Central Banks Free Free
NewsEdge Chinese Free Free
NewsEdge Commodities Free Free
NewsEdge Forex Free Free
NewsEdge French Free Free
NewsEdge Futures Free Free
NewsEdge German Free Free
NewsEdge Japanese Free Free
NewsEdge Portuguese Free Free
NewsEdge Portuguese LATAM Free Free
NewsEdge Russian Free Free
NewsEdge Spanish Free Free
NewsEdge Spanish LATAM Free Free
Oslo Børs News Free Free
Trade Views Free Free

Market data provided by Saxo Bank

За непрофесионалните инвеститори ЕЛАНА Трейдинг предлага схема на възстановяване на месечните такси за борсов абонамент при постигане на определен брой сделки за календарен месец. Необходимо е да бъдат сключени минимум 4 сделки с акции и/или CFD (договори за разлика) в рамките на съответния календарен месец. За Фондовата борса в Австралия изискуемия минимум е 6 сделки на месец. Връщането на таксите за борсови абонаменти се пресмята на месечна база, но сумата се заверява по сметка веднъж на тримесечие.

Възстановяването на месечните такси за борсов абонамент важи само за непрофесионални инвеститори, имащи абонаменти за пазарна дълбочина ниво 1, с изключение на фондовата борса в Австралия, където се отнася и за пазарна дълбочина ниво 2.

Разлика между двете нива:

  • С абонамент от ниво 1 можете да следите в реално време цена купува и цена продава (bid/ask).
  • С абонамент от ниво 2 имате възможност да наблюдавате и дълбочината на пазара в реално време.