Абонаменти


Пазарна информация в реално време

В платформата Elana Global Trader всички акции се търгуват на реалните им цени от фондовата борса. За получаване на данни и котировки също в реално време е необходимо да се направи месечен абонамент за съответната борса. Това става от меню „Сметка“ – „Абонаменти“. Там ще намерите списък на наличните борси и новинарски услуги, успоредно с приложимите месечните такси. В допълнение сте в състояние да се откажете от абонамента, когато пожелаете.

Котировки в реално време, без борсов абонамент се предлагат за валутни двойки, CFD върху индекси и суровини. За всички останали продукти като акции, фючърси, други договори за разлика, котировките се получават със забавяне от 15 мин.

Месечни такси

Физически лица Проф. инвеститори
Борса Ниво 1 Ниво 2 Ниво 1 Ниво 2
BM & FBOVESPA 55.00 USD 55.00 USD
EUREX 8.00 EUR 37.00 EUR 12.00 EUR 50.00 EUR
CBOT 1,00 USD 5,00 USD 85,00 USD 85,00 USD
CFE Futures Exchange 1,5 USD ниво 1 7,5 USD ниво 1
CME 1,00 USD 5,00 USD 85,00 USD 85,00 USD
COMEX 1,00 USD 5,00 USD 85,00 USD 85,00 USD
Euronext Commodities Derivatives 15.00 EUR 15.00 EUR
Euronext Equity & Index Derivatives 1.0 EUR 34.00 EUR
GLOBEX (CME, COMEX, CBOT and NYMEX) 3.00 USD 15.00 USD 340.00 USD 340.00 USD
Hong Kong Futures Exchange (HKFE) 25.00 HKD 75.00 HKD 25.00 HKD 75.00 HKD
ICE Futures Europe (ICE) 95.00 USD 95.00 USD 95.00 USD 95.00 USD
ICE Futures US (NYBOT) 95.00 USD 95.00 USD 95.00 USD 95.00 USD
MEFF Spanish Futures 12.00 EUR 18.00 EUR 12.00 EUR 20.00 EUR
Milano Stock Exchange (Equities and Futures) 0.50 EUR 1.2 EUR 12.00 EUR 40.00 EUR
Montreal Futures Exchanges 6 USD ниво 1 38 USD ниво 1
Nasdaq OMX Derivatives Exchange 1,00 EUR 5,00 EUR 25,00 EUR 25,00 EUR
NYMEX 1,00 USD 5,00 USD 85,00 USD 85,00 USD
OPRA Options 1,25 USD ниво 1 27,00 USD ниво 1
Singapore Derivatives Exchange 58.00 SGD 75.00 SGD 58.00 SGD 75.00 SGD
Sydney Futures Exchange ниво 2 65.00 AUD ниво 2 65.00 AUD
Физически лица Проф. инвеститори
Борса Ниво 1 Ниво 2 Ниво 1 Ниво 2
American Stock Exchange 1.00 USD ниво 1 30.20 USD ниво 1
Athens Stock Exchange 1.00 EUR 5.0 EUR 7.00 EUR 10.50 EUR
 Prague Stock Exchange 2,5 EUR 5,00 EUR 12,00 EUR 22,00 EUR
Australian Stock Exchange ниво 2 20.00 AUD ниво 2 55.00 AUD
Budapest Stock Exchanges 1,00 EUR 2,00 EUR 12,00 EUR 22,00 EUR
Euronext* 1.00 EUR 1.00 EUR 61.00 EUR 86.00 EUR
Hong Kong Stock Exchange 120.00 HKD 200.00 HKD 120.00 HKD 200.00 HKD
London Stock Exchange 4.00 GBP 6.00 GBP 39.00 GBP 157.50 GBP
London Stock Exchange (IOB) 2.00 GBP ниво 1 21.00 GBP ниво 1
Milano Stock Exchange (Equities and Futures) 0.50 EUR 1.20 EUR 12.00 EUR 40.00 EUR
Nasdaq OMX Copenhagen Stockholm Helsinki 1,00 EUR 5,00 EUR 29,00 EUR 56,00 EUR
NASDAQ* 1.00 USD ниво 1 25.00 USD ниво 1
New York Stock Exchange 1.00 USD ниво 1 45.00 USD ниво 1
NYSE ARCA 6.00 USD ниво 1 30.00 USD ниво 1
NYSE, AMEX and Arca (TotalView) ниво 2 1.00 USD ниво 2 6.00 USD
Oslo Stock Exchange 10.00 NOK 100.00 NOK 280.00 NOK 280.00 NOK
SWX Swiss & Europe Stock Exchange 6.00 CHF 50.00 CHF 15.00 CHF 50.00 CHF
Toronto Stock Exchange ниво 2 21,00 USD ниво 2 86,50 USD
Toronto Stock Exchange (включва и TSX Venture) 12.00 USD ниво 1 56.50 USD ниво 1
Vienna Stock Exchange 2.00 EUR 3.00 EUR 33.00 EUR 43.00 EUR
Доставчик Физически лица Проф. инвеститори
Dow Jones Advanced Capital Market News (English) 2.00 EUR 30.20 USD
Dow Jones Advanced Equities News (English) 2.00 EUR 7.00 EUR
Dow Jones Basic Capital Market News (English) Безплатно ниво 2
Dow Jones Basic Equities News (English) Безплатно 12.50 EUR
Dow Jones News Arabic Безплатно 59.00 EUR
Dow Jones News Australia & New Zealand Безплатно 120.00 HKD
Dow Jones News Chinese Безплатно 37.00 GBP
Dow Jones News French Безплатно 20.00 GBP
Dow Jones News German Безплатно 12.00 EUR
Dow Jones News Italian Безплатно 20.00 USD
Dow Jones News Japanese Безплатно 127.25 USD
Dow Jones News Russian Безплатно 15.00 USD
Dow Jones News Spanish Безплатно 29.00 EUR
Market News International Commodity Bullets 12.00 USD 280.00 NOK
Market News International FX Bullets Безплатно 3.00 SGD
UBS Morning Adviser Безплатно 15.00 CHF

За непрофесионалните инвеститори ЕЛАНА Трейдинг предлага схема на възстановяване на месечните такси за борсов абонамент при постигане на определен брой сделки за календарен месец. Необходимо е да бъдат сключени минимум 4 сделки с акции и/или CFD (договори за разлика) в рамките на съответния календарен месец. За Фондовата борса в Австралия изискуемия минимум е 6 сделки на месец. Връщането на таксите за борсови абонаменти се пресмята на месечна база, но сумата се заверява по сметка веднъж на тримесечие.

Възстановяването на месечните такси за борсов абонамент важи само за непрофесионални инвеститори, имащи абонаменти за пазарна дълбочина ниво 1, с изключение на фондовата борса в Австралия, където се отнася и за пазарна дълбочина ниво 2.

Разлика между двете нива:

  • С абонамент от ниво 1 можете да следите в реално време цена купува и цена продава (bid/ask).
  • С абонамент от ниво 2 имате възможност да наблюдавате и дълбочината на пазара в реално време.