CFD


Договорите за разлика (CFD) са финансов инструмент, който отразява движението на цената на различни видове активи. Тези деривати предоставят възможност за печалби при ръст или спад на цената, без да е необходимо реално да се притежава конкретния финансов актив, върху който те са базирани. Можете да печелите от движението в цената на чуждестранните акции, индекси и суровини, без реално да ги купувате или продавате, като сте вложили много по-малка инвестиция, отколкото ако си купите самите акции или суровини.

Предимства:

  • Над 8000 договора за разлика (CFD)
  • Възможност за къси продажби
  • Маржин изискване от 5%

С ELANA Global Trader имате възможност да търгувате четири основни типа договори за разлика (CFD):

CFD върху акции

CFD върху акции
Търгувайте Apple, Google, BMW и още над 8 800 компании на над 20 борси.

Прочети още за CFD върху акции

CFD върху индекси

CFD върху индекси
Търгувайте с 29 борсови индекси без комисиони, нисък маржин и тесен спред.

Прочети още за CFD върху индекси

CFD върху суровини

CFD върху суровини
Търгувайте с енергийни суровини, земеделски стоки, метали и други с малки обеми и без комисиони.

Прочети още за CFD върху суровини

CFD върху държавни облигации

CFD върху държавни облигации
Търгувайте с италиански, френски и немски държавни облигации с нисък маржин, тесен спред и без комисиони.

Прочети още за CFD върху държавни облигации

Условия за търговия

Виж Условия за търговия на CFD

Какво представляват Договорите за разлика (CFD)?