ETF Фондове


ETF – Борсово търгувани фондове

Борсово търгуваните фондове (ETF) се търгуват на борса аналогично на акциите на отделни компании. Борсово търгувани фондове не могат да се продават „на късо“. Начислява се попечителска такса (Custody fee) в размер на 0.1% от стойността на притежаваните дялове. Таксата се начислява на годишна база, като дневният ѝ размер се изчислява спрямо стойността на активите в края на всеки ден. Таксата не важи за маржин инструменти. Комисионите за търговия с тях са същите като комисионите за търговия с акции на съответната борса.

ETF като обезпечение

До 75% от инвестираната сума в ETF според пазарната им стойност в момента може да бъде използвана като обезпечение за маржин търговия на други финансови инструменти (валута, фючърсни контракти и договори за разлика). Конкретният процент, както и пълният списък с акции и борси, достъпни за търговия посредством ELANA Global Trader се намира в таблицата отдолу.

Борса Валута Описание Символ Стойност на обезпечение
Последна промяна: 17 април 2024 00:24
Европа
netherlandsAMS (91)
belgiumBRU (1)
finlandHSE (1)
ukLSE_SETS (66)
italyMIL (366)
norwayOSE (1)
francePAR (176)
spainSIBE (4)
swedenSSE (9)
switzerlandSWX (313)
germanyXETR_ETF (279)
Северна Америка
usaNASDAQ (109)
usaNSC (1)
usaNYSE (270)
usaNYSE_ARCA (266)
usaOOTC (10)
Азия и Океания
hongkongHKEX (36)
други
BATS_BZX (81)
LSE_ETF (437)
MIL_AIM (1)
SWX_BND_ETF (5)
SWX_ETF (270)

ETC – Фондове върху стоки

Борса Валута Описание Символ Стойност на обезпечение
Последна промяна: 17 април 2024 00:24
Европа
netherlandsAMS (316)
belgiumBRU (2)
denmarkCSE (1)
finlandHSE (1)
ukLSE_SETS (144)
italyMIL (1194)
norwayOSE (1)
francePAR (412)
spainSIBE (5)
swedenSSE (10)
switzerlandSWX (650)
polandWSE (5)
germanyXETR_ETF (1359)
Северна Америка
usaNASDAQ (313)
usaNSC (3)
usaNYSE (1175)
usaNYSE_ARCA (1169)
usaOOTC (11)
canadaTSE (202)
Азия и Океания
australiaASX (214)
други
BATS_BZX (221)
FFT (4)
LSE_ETF (1114)
MALAY (1)
OOTC_NI (1)
SHANGHAI_SC (53)
SHENZHEN_SC (31)
SWX_BND_ETF (6)
SWX_ETF (521)

Частично изпълнение на поръчка (ордер)

В случай че поставен ордер се изпълни на части (partial fills) за период надхвърлящ един ден има вероятност разходите по изпълнението да се увеличат. Причината за това е, че минималната комисиона може да бъде начислена повече от веднъж в зависимост от дните необходими за изпълнението на целия ордер.

Прехвърляне на акции

ЕЛАНА Трейдинг предоставя възможността за трансфер на акции към и от вашата сметка за търговия. За повече информация се свържете с нас.

FIFO

При нетирне на отворени FX позиции ЕЛАНА използва правилото FIFO (First-in-First-Out). Което означава, че първата отворена позиция ще бъде затворена първа, стига позициите да са отворени от една и съща подсметка и да нямат свързани поръчки.
Пример: Търгувате EURUSD и сте отворили позиции в следната последователност:

1) Buy 1M EURUSD
2) Buy 1M EURUSD
3) Sell 1M EURUSD
4) Sell 2M EURUSD
Общо Sell 1M EURUSD

Първата дълга позиция 1) ще бъде нетирата с първата къса позиция 3). Втората дълга позиция 2) ще бъде нетирана с част от втората къса позиция 4). В края на деня по сметката ще останете само с една къса позиция в размер 1М EURUSD.

Валутна преоценка

Когато валутата на търгувания на маржин финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия, нетният резултат от затворени позиции ще бъде превалутиран към валутата на сметката. При търговия с акции, курсът за преоценка се изчислява при сключване на сделка. За курс на преоценка се взема средния курс в момента на сделката +/- 0.5%.

Маржин кол

Необходимо е да се поддържа определено ниво на маржин депозит по сметката в ELANA Global Trader. При отваряне на нова позиция платформата автоматично преизчислява използвания маржин по сметката. Ако той надхвърля 50% платформата няма да позволи отваряне на нови позиция. Какво се случва, ако изискваното ниво на маржин депозита е нарушено?

  • При 75% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин.
  • При 90% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин и предупреждения, че позициите му могат да бъдат затворени, ако загубите се увеличат.
  • При 100% използван поддържащ маржин – ЕЛАНА Трейдинг служебно затваря всички маржин позиции. Позициите в акции не се затварят;