ETF Фондове


ETF – Борсово търгувани фондове

Борсово търгуваните фондове (ETF) се търгуват на борса аналогично на акциите на отделни компании. Единствените разходи при търговия с тях са при сключване на сделка. Не се начисляват никакви допълнителни такси. Борсово търгувани фондове не могат да се продават „на късо“. Комисионите за търговия с тях са същите като комисионите за търговия с акции на съответната борса.

ETF като обезпечение

До 75% от инвестираната сума в ETF според пазарната им стойност в момента може да бъде използвана като обезпечение за маржин търговия на други финансови инструменти (валута, фючърсни контракти и договори за разлика). Конкретният процент, както и пълният списък с акции и борси, достъпни за търговия посредством ELANA Global Trader се намира в таблицата отдолу.

Борса Валута Описание Символ Стойност на обезпечение
Последна промяна: 21 януари 2018 08:17
Европа
netherlandsAMS (87)
finlandHSE (1)
portugalLISB (2)
ukLSE_SETS (1)
italyMIL (233)
norwayOSE (4)
francePAR (233)
spainSIBE (6)
swedenSSE (9)
germanyXETR_ETF (71)
Северна Америка
usaNASDAQ (160)
usaNSC (1)
usaNYSE_ARCA (909)
Азия и Океания
hongkongHKEX (83)
други
BATS_BZX (68)
LSE_ETF (158)
SWX_BND_ETF (5)
SWX_ETF (206)

ETC – Фондове върху стоки

Борса Валута Описание Символ Стойност на обезпечение
Последна промяна: 21 януари 2018 08:17
Европа
netherlandsAMS (5)
germanyFSE (67)
ukLSE_SETS (139)
italyMIL (60)
francePAR (12)
Азия и Океания
australiaASX (1)
други
LSE_ETF (1)

Частично изпълнение на поръчка (ордер)

В случай че поставен ордер се изпълни на части (partial fills) за период надхвърлящ един ден има вероятност разходите по изпълнението да се увеличат. Причината за това е, че минималната комисиона може да бъде начислена повече от веднъж в зависимост от дните необходими за изпълнението на целия ордер.

Прехвърляне на акции

ЕЛАНА Трейдинг предоставя възможността за трансфер на акции към и от вашата сметка за търговия. За повече информация се свържете с нас.

Валутна преоценка

Когато валутата на търгувания финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия, нетният резултат от затворени позиции ще бъде превалутиран към валутата на сметката. За курс на преоценка ще се взема средния курс в момента на затваряне на позицията +/- 0.5%.

Маржин кол

Необходимо е да се поддържа определено ниво на маржин депозит по сметката в ELANA Global Trader. Какво се случва, ако изискваното ниво на маржин депозита е нарушено?

  • При 100% използван маржин – клиентът ще получи съобщение от ЕЛАНА Трейдинг да депозира допълнителни средства по сметката или да затвори позиции;
  • При 125% използван маржин – не могат да се отварят нови позиции. Позволено е само намаляване или затваряне на текущите позиции;
  • При 150% използван маржин – ЕЛАНА Трейдинг служебно затваря всички маржин позиции. Позициите в акции не се затварят.