ETF Фондове


ETF – Борсово търгувани фондове

Борсово търгуваните фондове (ETF) се търгуват на борса аналогично на акциите на отделни компании. Борсово търгувани фондове не могат да се продават „на късо“. Начислява се попечителска такса (Custody fee) в размер на 0.1% от стойността на притежаваните дялове. Таксата се начислява на годишна база, като дневният ѝ размер се изчислява спрямо стойността на активите в края на всеки ден. Таксата не важи за маржин инструменти. Комисионите за търговия с тях са същите като комисионите за търговия с акции на съответната борса.

ETF като обезпечение

До 75% от инвестираната сума в ETF според пазарната им стойност в момента може да бъде използвана като обезпечение за маржин търговия на други финансови инструменти (валута, фючърсни контракти и договори за разлика). Конкретният процент, както и пълният списък с акции и борси, достъпни за търговия посредством ELANA Global Trader се намира в таблицата отдолу.

Борса Валута Описание Символ Стойност на обезпечение
Последна промяна: 25 септември 2020 08:45
Европа
netherlandsAMS (41)
germanyFSE (32)
finlandHSE (1)
ukLSE_SETS (35)
italyMIL (320)
norwayOSE (4)
francePAR (164)
spainSIBE (4)
swedenSSE (8)
switzerlandSWX (255)
germanyXETR_ETF (108)
Северна Америка
usaNASDAQ (200)
usaNSC (1)
usaNYSE (962)
usaNYSE_ARCA (961)
Азия и Океания
hongkongHKEX (117)
други
BATS_BZX (147)
MIL_AIM (1)
LSE_ETF (292)
SWX_BND_ETF (4)
SWX_ETF (250)

ETC – Фондове върху стоки

Борса Валута Описание Символ Стойност на обезпечение
Последна промяна: 25 септември 2020 08:45
Европа
netherlandsAMS (126)
denmarkCSE (1)
germanyFSE (58)
finlandHSE (1)
portugalLISB (2)
ukLSE_SETS (107)
italyMIL (482)
norwayOSE (4)
francePAR (285)
spainSIBE (5)
swedenSSE (11)
switzerlandSWX (378)
germanyXETR_ETF (686)
Северна Америка
usaNASDAQ (201)
usaNSC (1)
usaNYSE (966)
usaNYSE_ARCA (965)
canadaTSE (134)
Азия и Океания
australiaASX (191)
други
MALAY (1)
LSE_ETF (776)
BATS_BZX (149)
SWX_BND_ETF (6)
SWX_ETF (363)

Частично изпълнение на поръчка (ордер)

В случай че поставен ордер се изпълни на части (partial fills) за период надхвърлящ един ден има вероятност разходите по изпълнението да се увеличат. Причината за това е, че минималната комисиона може да бъде начислена повече от веднъж в зависимост от дните необходими за изпълнението на целия ордер.

Прехвърляне на акции

ЕЛАНА Трейдинг предоставя възможността за трансфер на акции към и от вашата сметка за търговия. За повече информация се свържете с нас.

Валутна преоценка

Когато валутата на търгувания финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия, нетният резултат от затворени позиции ще бъде превалутиран към валутата на сметката. За курс на преоценка ще се взема средния курс в момента на затваряне на позицията +/- 0.5%.

Такса „Неактивност“

Такса „Неактивност“ в размер на 10 EUR или 10 USD се начислява при липса на отворена позиция или сключена сделка в платформата за период по-дълъг от 6 месеца. Таксата се начислява всеки месец след изтичане на 6 месеца неаткивнст. Таксата не се начислява при липса на парично салдо на клиента.

Маржин кол

Необходимо е да се поддържа определено ниво на маржин депозит по сметката в ELANA Global Trader. При отваряне на нова позиция платформата автоматично преизчислява използвания маржин по сметката. Ако той надхвърля 50% платформата няма да позволи отваряне на нови позиция. Какво се случва, ако изискваното ниво на маржин депозита е нарушено?

  • При 75% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин.
  • При 90% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин и предупреждения, че позициите му могат да бъдат затворени, ако загубите се увеличат.
  • При 100% използван поддържащ маржин – ЕЛАНА Трейдинг служебно затваря всички маржин позиции. Позициите в акции не се затварят;