CFD


Основeн информационeн документ

Основен информационен документ (CFD върху индекси / CFD on Indices)
Основен информационен документ (CFD върху фючърсни контракти / CFD on Futures)
Основен информационен документ (CFD върху борсово търгувани продукти / CFD on ETP’s)


CFD върху акции

ЕЛАНА Трейдинг предлага търговия със CFD върху акции на следните борси със следните комисиони:

Борса Работно време Пазарни поръчки Комисиона Мин. комисиона CFD Олихвяване Маржин
Последна промяна: 17 април 2024 00:22
Европа
netherlandsAMS 10:00 – 18:30 0,1% EUR 4 3pp/-2.5pp
belgiumBRU 10:00 – 18:30 0,1% EUR 4 3pp/-2.5pp
denmarkCSE 4 10:00 – 18:00 0,1% DKK 65 3pp/-2.5pp
germanyFSE 10:00 – 18:30 0,1% EUR 4 3pp/-2.5pp
finlandHSE 4 10:00 – 18:30 0,1% EUR 8 3pp/-2.5pp
portugalLISB 10:00 – 18:30 0,1% EUR 4
ukLSE_INTL 11:00 – 17:40 0,1% USD 12 3pp/-2.5pp
ukLSE_SETS 10:00 – 18:30 0,1% GBP 8 3pp/-2.5pp
italyMIL 2 10:00 – 18:25 0,18% EUR 11 3pp/-2.5pp
norwayOSE 10:00 – 18:20 0,1% NOK 65 3pp/-2.5pp
francePAR 10:00 – 18:30 0,1% EUR 4 3pp/-2.5pp
spainSIBE 10:00 – 18:20 0,1% EUR 4 3pp/-2.5pp
swedenSSE 4 09:00 – 17:30 0,1% SEK 65 3pp/-2.5pp
switzerlandSWX 10:00 – 18:30 0,1% CHF 18 3pp/-2.5pp
austriaVIE 10:02 – 18:30 0,1% EUR 4 3pp/-2.5pp
switzerlandVX 10:00 – 18:30 0,1% CHF 18 3pp/-2.5pp
germanyXETR_ETF 10:00 – 18:30 0,1% EUR 4
Северна Америка
usaAMEX 3 16:30 – 23:00 USD 0,02 за CFD USD 4 3pp/-2.5pp
usaNASDAQ 16:30 – 23:00 USD 0,02 за CFD USD 4 3pp/-2.5pp
usaNSC 16:30 – 23:00 USD 0,02 за CFD USD 4 3pp/-2.5pp
usaNYSE 16:30 – 23:00 USD 0,02 за CFD USD 4 3pp/-2.5pp
usaNYSE_ARCA 16:30 – 23:00 USD 0,02 за CFD USD 4
Азия и Океания
australiaASX 01:00 – 07:00 0,1% AUD 8 3pp/-2.5pp
hongkongHKEX 03:30 – 10:00 0,25% HKD 90 3pp/-2.5pp
други
BATS_BZX USD 0,02 за CFD USD 4
EGP 0,1% EUR 4
FFT 0,35% EUR 60
ISE
LSE_ETF 0,1% GBP 8
OOTC_NI USD 0,02 за CFD USD 4
SWX_ETF 0,1% CHF 18
 1. Начислява се по-голямата от двете комисиони. Не се сумират минималната и комисионата за сделка.
 2. Италианското правителство начислява данък върху сделките с финансови деривати. Данъкът е в зависимост от обема на сделката както следва: 0.25 EUR при сделка с обем 0-2.5 хил. евро; 0.5 EUR при сделка с обем 5 хил. – 10 хил. евро; 5 EUR при сделка с обем 10 хил. – 50 хил. евро; 10 EUR при сделка с обем 50 хил. – 100 хил. евро; 50 EUR при сделка с обем 100 хил. – 500 хил. евро; 100 EUR при сделка с обем 500 хил. – 1 млн. евро; 200 EUR при сделка с обем над 1 млн. евро.
 3. Поради понижената ликвидност на American Stock Exchange (AMEX), не се препоръчва да поставяте пазарни поръчки, защото цената на изпълнение може да варира значително от пазарната. Използвайте лимитирани поръчки, за да гарантирате минимално ниво на изпълнение на поръчката.
Маржин изискване за CFD върху акции

Маржин изискванията за търговия на CFD върху акции са посочени в горната таблица.

За да се създаде буфер между капацитета за търговия и стоп-аут нивото на маржина, което е стандартизирано от ESMA, „ЕЛАНА Трейдинг“ АД налага две различни маржин изисквания:

 1. Първоначален маржин – За да можете да отворите позиция, трябва да разполагате по сметката си със сума по-голяма или равна на първоначалното маржин изискване.
 2. Поддържащ маржин – минималното обезпечение, което трябва да се държи по сметката, за да се поддържа отворената позиция/позиции. Той се използва и за изчисление на маржин процента.

Различните инструменти имат различни маржин изисквания. Най-общо казано клиентите няма да могат да откриват нови позиции, когато процентът стигне до около 50%, когато клиентът търгува CFDs и Fx. Първоначалният маржин (Initial Margin, IM) е два пъти по-висок от поддържащия маржин (Maintenance Margin, MM) и IM=2*MM или MM=0.5*IM.
Пример: Да приемем, че разполагаме със свободни средства 10 000 EUR и искаме да отворим позиция на EURUSD, която изисква първоначален маржин 10 000 EUR. След отваряне на позицията поддържащият маржин (ММ) е 5000, тоест половината от първоначалния, защото MM=0.5*IM при CFDs и Fx. Ако пазарът тръгне в неблагоприятна за нас посока и изгубим 1000 EUR, свободните средства ще станат 9000 EUR. Поддържащият маржин ще стане малко по-малко от 5000 EUR и маржин процентът ще стане да речем 55.55% (5000/9000*100). Ако искаме да отворим нова аналогична позиция със същия обем, системата няма да го позволи, защото тя винаги прави изчисленията с първоначалния маржин IM на съществуващите отворени позиции (както е регламентирано в ESMA). Съответно, когато системата изчислява бъдещия маржин при евентуално отваряне на втората позиция, тя ще вземе предвид първоначалния маржин IM на вече отворената позиция. След като сме реализирали загуба от 1000 EUR и свободните средства са на стойност 9000 EUR, няма как да бъде отворена позиция със същите параметри и отново първоначален маржин IM, равен на 10 000 EUR, тоест средствата няма да бъдат достатъчни.
Най-общо казано: първоначалният маржин IM се използва при отваряне на нови позиции, като изчислението на маржина се взима на база IM, както на новите, така и на вече отворените позиции.

Олихвяване на CFD върху акции

За всеки ден, в който имате отворена позиция в CFD върху акции, след затваряне на борсата, към баланса по Вашата сметка се добавя или се приспада лихва в зависимост от посоката на заетата от Вас позиция:

 • При дълга позиция в CFD, дължите лихва, върху номиналния размер на сделката определена на база Inter-Bank Offer Rate за валутата, в която акцията се търгува (LIBOR плюс 3%);
 • При къса позиция в CFD, получавате лихва, върху номиналния размер на сделката на база Inter-Bank Bid Rate за валутата, в която акцията се търгува (LIBID минус 2.5%). Ако Inter-Bank Bid Rate за валутата, в която се търгува акцията минус 2.5% е отрицателно число, се заплащат лихви за къси CFD позиции.

Ако отворите и затворите CFD позиция в рамките на един пазарен ден, тя не подлежи на тези олихвявания. Разходите ще се начисляват на месечна база. Моля, имайте предвид, че при определени корпоративни събития, лихвеният процент по заемане може да бъде коригиран до пазарния лихвен процент при изпълнението на конкретното корпоративно събитие.

Конкретното количество на разходите по заемане може да бъде проверено от меню Сметка > Исторически отчет > Лихви за CFD в платформата за търговия.

Къси продажби на CFD върху акции

Когато продавате „на късо“ Договори за разлика (CFD) върху акции за Вас ще важат правилата на съответната фондова борса. Например когато заемате къси позиции в Договори за разлика (CFD) върху акции, позицията Ви може да бъде закрита принудително, ако книжата бъдат изискани обратно. Това може да се случи, ако заемането на прилежащата акция стане трудно поради корпоративно събитие като например обратно изкупуване, сливане, придобиване или друго.

Пазарни поръчки (ордери)

Някои борси не поддържат пласирането на пазарни поръчки. Ако пласирате пазарна поръчка на такава борса, тя автоматично ще бъде преобразувана в агресивна лимитирана поръчка. Задължение на клиента е да провери дали агресивната лимитирана поръчка ще се изпълни след нейното поставяне. При възникнали нередности с такива поръчки, моля свържете се незабавно с отдел „Външни пазари“ на ЕЛАНА Трейдинг.

Алгоритмични поръчки

Алгоритмичните поръчки са налични за CFD върху акции. Те дават възможност на клиента да прилага различни стратегии за поставяне на поръчки за големи обеми, без те да влияят на пазарната цена. Нещо, което биха направили с обикновена поръчка. Поддържат се следните видове алгоритмични поръчки: Dark, Iceberg, Implementation Shortfall, Limit on Close (LOC), Liquidity Seeking, Market on Close (MOC), Peg, Pre-Market Limit, TWAP, VWAP, With Volume.

Лихви при заемане на нисколиквидни CFD върху акции

За CFD върху акции, които са по-ниско ликвидни, ЕЛАНА Трейдинг прилага променлив лихвен процент на разходите по заемане. Лихвеният процент по заемане се определя от пазарното търсене и предлагане и е различен за всяка акция. Лихвените проценти за всяко CFD върху акция са показани в платформите, в меню Сметка > Исторически отчет > Лихви за CFD. Посочените лихвени проценти са на годишна база. Единствено нисколиквидните компании имат лихвен разход по заемане при откриване на къси позиции. Ликвидните компании имат лихвен процент по заемане от 0%. Разходите по заемане, където такива са приложими, се начисляват на месечна база.

CFD върху борсови индекси

В платформата за търговия ELANA Global Trader се предлагат за търговия с 29 CFD върху индекси от най-големите световни борси. Позволяват откриване, както на дълги, така и на къси позиции. Търгуват се без комисиони и при тесни спредове както следва:

Борсов индекс Символ Спред Маржин
първоначален
Маржин
поддържащ
Работно време CFD Олихвяване
Последна промяна: 17 април 2024 00:23
индекси
Australia 200 AUS200.I 1.5 5,00% 2,50% 00:51 – 22:00 3pp/-2.5pp
Belgium 20 BELG20.I 13 10,00% 5,00% 10:10 – 18:25 3pp/-2.5pp
Denmark 25 DEN25.I 2.5 10,00% 5,00% 10:10 – 17:55 3pp/-2.5pp
EU Stocks 50 EU50.I 2 5,00% 2,50% 02:16 – 23:00 3pp/-2.5pp
France 40 FRA40.I 2 10,00% 5,00% 09:01 – 23:00 3pp/-2.5pp
Germany 40 GER40.I 1.5 5,00% 2,50% 02:16 – 23:00 3pp/-2.5pp
Germany Mid-Cap 50 GER50MID.I 15 10,00% 5,00% 10:10 – 18:25 3pp/-2.5pp
Germany Tech 30 GERTECH30.I 4.5 10,00% 5,00% 10:10 – 18:25 3pp/-2.5pp
Hong Kong Index HK50.I 12 10,00% 5,00% 03:16 – 19:00 3pp/-2.5pp
Japan 225 JP225.I 12 5,00% 2,50% 01:30 – 22:45 3pp/-2.5pp
Netherlands 25 NETH25.I 0.25 10,00% 5,00% 09:01 – 23:00 3pp/-2.5pp
Norway 25 NOR25.I 1 10,00% 5,00% 10:10 – 17:20 3pp/-2.5pp
Portugal 20 PORT20.I 25 20,00% 10,00% 10:10 – 18:25 3pp/-2.5pp
Spain 35 SPAIN35.I 8 10,00% 5,00% 09:01 – 21:00 3pp/-2.5pp
Sweden 30 SWE30.I 0.65 10,00% 5,00% 10:01 – 18:25 3pp/-2.5pp
Switzerland 20 SWISS20.I 3 10,00% 5,00% 09:01 – 23:00 3pp/-2.5pp
US 30 Wall Street US30.I 4 5,00% 2,50% 01:01 – 23:00 3pp/-2.5pp
US SPX500 US500.I 1 5,00% 2,50% 01:01 – 23:00 3pp/-2.5pp
US Tech. 100 NAS USNAS100.I 1.2 5,00% 2,50% 01:01 – 23:00 3pp/-2.5pp
 • Италианското правителство начислява данък върху сделките с финансови деривати. Данъкът е в зависимост от обема на сделката както следва: 0.25 EUR при сделка с обем 0-2.5 хил. евро; 0.5 EUR при сделка с обем 5 хил. – 10 хил. евро; 5 EUR при сделка с обем 10 хил. – 50 хил. евро; 10 EUR при сделка с обем 50 хил. – 100 хил. евро; 50 EUR при сделка с обем 100 хил. – 500 хил. евро; 100 EUR при сделка с обем 500 хил. – 1 млн. евро; 200 EUR при сделка с обем над 1 млн. евро.
 • Australia 200 има прекъсване между 08:25 – 09:10
 • Hong Kong Index има обедно прекъсване между 07:00 – 08:00 и вечерно прекъсване между 11:10 – 12:00
 • Japan 225 има прекъсване между 09:10 – 10:30
Олихвяване на CFD върху индекси

Върху позициите в CFD върху индекси, оставени отворени за следващ работен ден, се начислява лихва, в зависимост от посоката на заетата от вас позиция:

 • При дълга позиция в CFD, дължите лихва, определена на база Inter-Bank Offer Rate за валутата, в която индексът се търгува (LIBOR плюс 3%);
 • При къса позиция в CFD, получавате лихва на база Inter-Bank Bid Rate за валутата, в която индексът се търгува (LIBID минус 2.5%). Ако Inter-Bank Bid Rate за валутата, в която се търгува акцията минус 2.5% е отрицателно число, се заплащат лихви за къси CFD позиции.

Ако отворите и затворите CFD позиция в рамките на един пазарен ден, тя не подлежи на тези олихвявания. Лихвеният процент по заемането ще бъде фиксиран докато позицията е отворена, като разходите ще се начисляват на месечна база. Моля, имайте предвид, че при определени корпоративни събития, лихвения процент по заемане може да бъде коригиран до пазарния лихвен процент при изпълнението на конкретното корпоративно събитие.

Конкретното количество на разходите по заемане може да бъде проверено от меню Сметка > Исторически отчет > Лихви за CFD в платформата за търговия.

CFD върху суровини, държавни облигации и др.

Търговията с договори за разлика върху стоки е освободена от такси и комисиони. Всички разходи са включени в спреда между цена купува и продава, поради което цената на договора невинаги съвпада с тази на съответния фючърсен контракт, на базата на който той се търгува.

Инструмент Символ Валута на контракт Мин. спред Мин. количество Работно време Маржин
първоначален
Маржин
поддържащ
Последна промяна: 17 април 2024 00:23
Енергийни
Щатски петрол OILUS USD 0.05 25 барела 01:00 – 00:00 15,0% 10,0%
Брент OILUK USD 0.05 25 барела 03:00 – 00:30 12,5% 10,0%
Промишлено гориво HEATINGOIL USD 0.35 500 галона 01:00 – 00:00 12,5% 10,0%
Бензин GASOLINEUS USD 0.25 500 галона 01:00 – 00:00 12,5% 10,0%
Газьол GASOILUK USD 1.25 1 тон 03:00 – 00:30 12,5% 10,0%
Природен газ NATGASUS USD 0.017 200 mmBtu 01:00 – 00:00 17,5% 15,0%
Въглеродни емисии EMISSIONS EUR 0.07 25 тона 09:00 – 19:00 10,0% 9,0%
Метали
Злато GOLD USD 0.6 1 унция 01:00 – 00:00 5,0% 2,5%
Сребро SILVER USD 3.5 25 унции 01:00 – 00:00 10,0% 5,0%
Платина PLATINUM USD 1.7 1 унция 01:00 – 00:00 10,0% 5,0%
Паладий PALLADIUM USD 1.75 1 унция 01:00 – 00:00 10,0% 5,0%
Мед COPPERUS USD 0.55 500 GBP 01:00 – 00:00 10,0% 5,0%
Земеделски и други стоки
Царевица CORN USD 1.25 200 бушела 03:00 – 21:15 10,0% 7,5%
Пшеница WHEAT USD 2.25 200 бушела 03:00 – 21:15 10,0% 7,5%
Соя SOYBEANS USD 1.75 200 бушела 03:00 – 21:15 10,0% 7,5%
Захар SUGARNY USD 0.05 5000 GBP 10:45 – 20:15 10,0% 5,0%
Кафе COFFEENY USD 0.45 1000 GBP 11:30 – 20:45 10,0% 5,0%
Какао COCOANY USD 9 1 тон 12:00 – 20:45 10,0% 5,0%
Добитък LIVECATTLE USD 0.175 2000 GBP 17:05 – 21:00 10,0% 5,0%
Валути
EUR/USD EURUSD USD 0.0002 5000 EUR 01:01 – 00:00
EUR/JPY EURJPY JPY 0.03 5000 EUR 01:01 – 00:00
EUR/CHF EURCHF CHF 0.0003 5000 EUR 01:01 – 00:00
EUR/GBP EURGBP GBP 0.0003 5000 EUR 01:01 – 00:00
GBP/USD GBPUSD USD 0.0003 5000 GBP 01:01 – 00:00
AUD/USD AUDUSD USD 0.0003 5000 AUD 01:01 – 00:00
Долар индекс USDINDEX USD 0.01 100 пункта 03:00 – 00:00 20,0% 10,0%
Облигации
10-годишни италиански облигации 10YBTP EUR 0.05 50 пункта 09:01 – 19:55 20,0% 10,0%
10-годишни френски облигации 10YOAT EUR 0.05 50 пункта 09:01 – 19:55 20,0% 10,0%
10-годишни немски облигации BUND EUR 0.03 50 пункта 02:16 – 23:00 20,0% 10,0%
5-годишни немски облигации BOBL EUR 0.03 50 пункта 02:16 – 23:00 20,0% 10,0%
2-годишни немски облигации SCHATZ EUR 0.015 50 пункта 02:16 – 23:00 20,0% 10,0%
 • При OILUS и OILUK освен маржин изискванията в таблицата има минимални маржин изисквания за контракт. Платформата изисква по-големият от маржините.
  – За OILUS – минимален първоначален маржин е 11.00 USD; минимален поддържащ маржин е 10.00 USD.
  – За OILUK – минимален първоначален маржин е 7.70 USD; минимален поддържащ маржин е 7.00 USD.
Олихвяване на падежиращи CFD

За всеки ден, в който имате отворена позиция в CFD върху падежиращи финансови инструменти, след затваряне на съответната борса, към баланса по Вашата сметка се начислява лихва, която се изчислява по следната формула:
Лихва = маржин изискване * дни на държане * (Libid/Libor + 150) / (365 или 360 дни в зависимост от конвенцията)
Ако отворите и затворите CFD позиция в рамките на един пазарен ден, тя не подлежи на тези олихвявания. Лихвеният процент по заемането ще бъде фиксиран докато позицията е отворена, като разходите ще се начисляват по сметката Ви в началото на следващия месец.

Падеж на контракта

CFD върху суровини, държавни облигации и валути падежират и трябва да бъдат затворени преди датата на падеж на базовия фючърсен контракт. Клиентите ще могат ръчно да прехвърлят позициите си към следващия месец. Те трябва да се информират кога е последният ден за търговия, тъй като той е различен за отделните стоки и отделните месеци. Tочната дата на падежа и времето на изтичане за всеки индивидуален CFD контракт могат да се видят в ELANA Global Trader в прозореца за поставяне на сделки.

Към момента не се предлага автоматично пренасяне на позиции към следващия месец. Всички отворени позиции към часа и датата на падежа ще бъдат автоматично затворени по цена на затваряне, определена от ЕЛАНА Трейдинг, като текущите печалби или загуби ще се начисляват по сметката на клиента.

Частично изпълнение на поръчка (ордер)

При лимит поръчки може да се изпълни само част от зададения в поръчката обем. В такива случаи останалото неизпълнено количество от ордера продължава да стои като активен ордер със същите параметри.

Корпоративни събития

Бонус емисии

Договорите за разлика (CFD) се разпределят на екс-датата (Ex-date). Сметката на клиенти с къси позиции ще бъдат дебитирани, докато сметките на клиенти с дълги позиции ще бъдат кредитирани.

Дивиденти (кеш)

Дивидентите се начисляват на екс-дивидент датата (Ex-date), a окончателното осчетоводяване на дивидентното плащане се извършва на датата на плащане (Pay date). Притежателите на CFD върху акции ще получат всички дивиденти, с приспаднатите приложими такси и данъци, които се полагат за съответната акция. При къса продажба на CFD върху акции ще трябва да заплатят нетния дивидент, раздаден на съответната акция.

Дивиденти при търговия с борсов индекс

При разпределение на дивидент от компания, която е част от индекс, който се търгува като CFD, цената на индексното CFD ще бъде променена така, че да отрази плащането на дивидента. При дълги позиции сметките на клиентите ще бъдат кредитирани пропорционално на тежестта на компанията в съответния индекс, докато за къси позиции ще бъдат дебитирани. Имайте предвид, че германския DAX 30 е от типа „Total Return Index“, което означава, че стойността му се коригира автоматично на база дивидентните плащания.

Дивиденти по избор

Стандартният метод на разпределение е плащане в брой. Въпреки това клиентите могат да изберат да получат акции. Акциите ще бъдат прехвърлени с вальор датата на плащане (Pay date), след като бъде потвърден броят им.

План за реинвестиране на дивиденти (DRIP)

Получава се единствено кеш, без право за получаване на акции.

Оферти за обратно изкупуване (Tender offer)

Клиентите не да могат да участват в оферти за обратно изкупуване.

Сливания с и без възможност за избор

При задължителни сливания, клиентите получават кеш или нови CFD-та на екс-датата. Клиентите няма да имат възможност да избират при сливания чрез избор. Вместо това ще бъде направен изборът по подразбиране за тяхна сметка. Сметките на клиенти с къси позиции ще бъдат дебитирани, докато сметките на клиенти с дълги позиции ще бъдат кредитирани.

Сплитове и обратни сплитове

CFD-та се разпределят на екс-датата. Сметките на клиенти с къси позиции ще бъдат дебитирани, докато сметките на клиенти с дълги позиции ще бъдат кредитирани.

Издаване на права

При позиции в договори за разлика (CFD) върху акции не се изисква клиентите да избират дали да упражняват правата си. Процесът на упражняване е автоматичен и зависи от това дали правата са търгуеми или нетъргуеми:

 • Търгуеми права се добавят към клиентската сметка на екс-датата и едновременно с това поставя поръчка за тяхната продажба, която ще се изпълни при отварянето на съответната борса. След изпълнението на поръчката, постъпленията от продажбата на правата се добавят към баланса на сметката.
 • Нетъргуеми права се добавят към клиентската сметка.
Дивиденти (акции)

Договорите за разлика (CFD) се начисляват на екс-дивидент датата с вальор датата на плащане (Pay date). Сметките на клиенти с дълги позиции ще бъдат кредитирани, докато сметките на клиенти с къси позиции ще бъдат дебитирани

Данъци и комисиони върху корпоративни събития

При някои корпоративни събития различни от кешови дивиденти могат да бъдат удържани данъци или начислени комисиони като например такса върху дивидент от акции или данък при сливания. При наличието на подобни данъци и комисиони ЕЛАНА Трейдинг ще дебитира сметката на клиента със съответната сума.

Нови позиции в инструменти, които не се търгуват онлайн

Понякога корпоративните събития могат да се отнасят и за инструменти, които не се търгуват онлайн. При възникването на подобни ситуации позициите в нови инструменти, които не се търгуват онлайн и са дължими в резултат от корпоративно събитие, се затварят. Получените суми се изплащат на клиента.

Специални корпоративни събития

Специални корпоративни събития, които не са описани по-горе, ЕЛАНА Трейдинг ще третира в най-добрия интерес на клиента, който позволява времето и оперативните процедури.

FIFO

При нетирне на отворени FX позиции ЕЛАНА използва правилото FIFO (First-in-First-Out). Което означава, че първата отворена позиция ще бъде затворена първа, стига позициите да са отворени от една и съща подсметка и да нямат свързани поръчки.
Пример: Търгувате EURUSD и сте отворили позиции в следната последователност:

1) Buy 1M EURUSD
2) Buy 1M EURUSD
3) Sell 1M EURUSD
4) Sell 2M EURUSD
Общо Sell 1M EURUSD

Първата дълга позиция 1) ще бъде нетирата с първата къса позиция 3). Втората дълга позиция 2) ще бъде нетирана с част от втората къса позиция 4). В края на деня по сметката ще останете само с една къса позиция в размер 1М EURUSD.

Валутна преоценка

Когато валутата на търгувания на маржин финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия, нетният резултат от затворени позиции ще бъде превалутиран към валутата на сметката. При търговия с акции, курсът за преоценка се изчислява при сключване на сделка. За курс на преоценка се взема средния курс в момента на сделката +/- 0.5%.

Маржин кол

Необходимо е да се поддържа определено ниво на маржин депозит по сметката в ELANA Global Trader. При отваряне на нова позиция платформата автоматично преизчислява използвания маржин по сметката. Ако той надхвърля 50% платформата няма да позволи отваряне на нови позиция. Какво се случва, ако изискваното ниво на маржин депозита е нарушено?

 • При 75% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин.
 • При 90% използван поддържащ маржин – клиентът ще получи съобщение в платформата ELANA Global Trader уведомяващо го за нивото на използвания маржин и предупреждения, че позициите му могат да бъдат затворени, ако загубите се увеличат.
 • При 100% използван поддържащ маржин – ЕЛАНА Трейдинг служебно затваря всички маржин позиции. Позициите в акции не се затварят;