Валутни опции


FX Vanilla Options

С ELANA Global Trader имате възможност да търгувате валутни (ванила) опции върху повече от 40 валутни двойки, включително злато и сребро.

Валутни (ванила) опции са инструмент, с който инвеститорът има правото (но не задължението) да закупи (кол опция) или да продаде (пут опция) избраната от него валутна двойка на определената от него цена (страйк на опцията) на съответния ден (падеж на опцията).

Този инструмент внася допълнително разнообразие в редица средносрочни и дългосрочни стратегии за търговия на валутните пазари, а също така може да се използва и за хеджиране на валутни спот позиции.

Предимства:

  • Автоматично упражняване на датата на падеж;
  • Падеж от 1 ден до 1 година;
  • Метод на изпълнение – спот позиция или в пари;
  • Възможност за делта хеджиране;
  • Предварително известна максимална загуба.

Условия за търговия

Виж Условия за търговия на Опции

Сходни продукти

Какво представлява Валутните опции?