CFD върху държавни облигации


CFD върху държавни ценни книжа дават възможност на инвеститорите да се възползват от промените в цените на държавните ценни книжа в настоящите условия на икономическа несигурност. Подходящи са, както за спекулативни цели, така и за диверсификация на цели портфейли. Базирани са върху фючърсните контракти на този тип активи.

Предимства

  • Ниски минимални количества и нисък маржин
  • Без комисиони и допълнителни разходи за сделка
  • Заемане на дълги и къси позиции
  • Мигновено изпълнение на поръчки и висока ликвидност
  • Безплатни котировки в реално време

Основните стоки, върху които се предлагат CFD са:

10-годишни италиански облигации
10-годишни френски облигации
10-годишни немски облигации
5-годишни немски облигации
2-годишни немски облигации

Условия за търговия

Виж Условия за търговия на CFD

Сходни продукти

Какво представляват Договорите за разлика (CFD)?