Условия за търговия


Forex

Условия за търговия – спредове и маржин, валутни форуърди, ценни метали

Акции

Условия за търговия – Борси и комисиони за търговия с акции, акции като обезпечение

ETF Фондове

Условия за търговия – ETF (Борсово търгувани фондове), ETC (Фондове върху стоки)

Фючърси

Условия за търговия – Комисиони, маржин

CFD

Условия за търговия – CFD върху акции, CFD върху борсови индекси, CFD върху суровини, държавни облигации и др.

Опции

Условия за търговия – Валутни (ванила) опции, Опции върху акции, Опции върху фючърсни контракти

Crypto FX

По-интелигентен начин за търговия с крипто

Облигации

Търгувате с надеждна доходност повече от 4 800 държавни и корпоративни облигации от цял свят