Проблеми с ELANA Global Trader (уеб версия)


След като успешно влезете в платформата ELANA Global Trader, изберете от горния десен край меню „Настройки“ за да персонализирате следните параметри:

 • Настройки на платформата (автоматичен изход, показване на поръчки, промяна на парола и др.)
 • Регионални настройки (език, времева зона, регион)
 • Продукти
 • Известия (pop-up известия и известия по имейл)
 • Помощ
 • Контакти

faq-elana-globaltrader-go-issues-01

Отидете на globaltrader.elana.net чрез браузъра Google Chrome на Вашето Андроид устройство. Влезте във Вашата сметка, след което отидете на меню „Справка на сметка“ и следвайте следните стъпки:

Избирайки иконата за настройки ще се изведе меню, чрез което ще може да се инсталира платформата като уеб-приложение, избирайки бутона „Добави към началния екран“.
faq-elana-globaltrader-go-issues-02-1

При инсталирането на уеб-приложението е препоръчително да го добавите към началния екран едва след като първо успешно сте влезнали в сметката си:
faq-elana-globaltrader-go-issues-02-3

Забавени цени
Забавените цени са показват безплатно в платформата за търговия на всички борсово-търгувани инструменти като Акции, Договори за разлика върху акции, Фючърси и др.. Забавените цени са със закъснение от около 15 минути и обикновено са обозначени с икона за забавяне:

Цени без забавяне
Цените в реално време изискват платен абонамент към борсите, на които се търгуват конкретните инструменти. Цените в реално време обикновено са обозначени с иконата за цени без забавяне:

Абонаменти
Създаването на абонаменти за тези борси е бързо и лесно, като таксите ще бъдат удържани от вашата сметка на месечна база в началото на всеки месец.
За да се абонирате към цени без забавяне в ELANA Global Trader изберете Сметка > Абонаменти
faq-elana-globaltrader-go-issues-03

Таблото за търговия с валутни опции е достъпно в инсталационната версия на платформата ELANA Global Trader като скоро ще бъде налично и в уеб-базираната версия. Към момента, чрез нея Валутните опции са достъпни за търгуване посредством панела за „Търговия“:
faq-elana-globaltrader-go-issues-04

ELANA Global Trader Ви дава възможност да избирате от стандартни списъци с инструменти, както е показано на изображението по-долу:
faq-elana-globaltrader-go-issues-05-1

За да създадете свои персонализирани списъци с инструменти, натиснете върху името на текущия списък с инструменти и изберете „Нов“, както е показано на изображението по-долу:
faq-elana-globaltrader-go-issues-05-2

След което се отваря нов раздел, чрез който можете да добавите, преименувате и да променяте оформлението, както е показано на изображението по-долу:
faq-elana-globaltrader-go-issues-05-3
Забележка: Ако премахнете един инструмент от стандартните списъци с инструменти, системата автоматично ще запамети нов списък с инструменти без премахнатия инструмент.

faq-elana-globaltrader-go-issues-05-4
faq-elana-globaltrader-go-issues-05-5

При първоначалното влизане в ELANA Global Trader, сте имали възможност да изберете продуктите, с които желаете да търгувате чрез платформата. Причината, поради която не виждате някои продукти вероятно се дължи на това, че тогава не сте избрали всички продукти.

За да добавите липсващите инструменти отидете на Настройки > Продукти
faq-elana-globaltrader-go-issues-06-1
faq-elana-globaltrader-go-issues-06-2

Можете да определите какво да се вижда в панела с Поръчки като отидете в Настройки > Настройки на платформата > Покажи правила за списъка с поръчки
faq-elana-globaltrader-go-issues-07-1
faq-elana-globaltrader-go-issues-07-2

С ELANA Global Trader можете да изведете 4 графики едновременно на Вашия компютър, 2 графики ако сте на таблет и 1 графика ако използвате смартфон.

Изображението показва изгледа на графиките през компютър, където също така можете

 • Да поставите 4-те графики на цял екран
 • Да разширите една от графиките до цялата площ отредена за графики.

faq-elana-globaltrader-go-issues-08

Нашата платформа Ви позволява да търсите над 30 000 инструмента, въвеждайки името на желаната акция, валутна двойка или друг финансов инструмент.

ELANA Global Trader ще Ви предложи популярните търсения, както е показано на изображението по-долу:
faq-elana-globaltrader-go-issues-09

Уеб-базираната версия платформата ELANA Global Trader е тествана и официално поддържа следните браузъри и операционни системи:

Device type Operating systems Browsers
PC Windows 7
Windows 8
Windows 10
Internet Explorer 11+
Mozilla Firefox 45+
Google Chrome 44+
Microsoft Edge 38+
MAC OSX 10.11+ Safari (newest)
Chrome (newest)
ChromeBook Chrome OS version 44+ Google Chrome 44+
Linux PC (Ubuntu) Linux Google Chrome 44+
FireFox NOT supported
Tablet iOS9+
Android 4.1+
Safari 10
Google Chrome 48+
Microsoft Edge 38+
Smartphone iPhone – iOS9
Android 4.1+
Safari 10
Google Chrome 48+
BB Browser

За да смените езика изберете Настройки на търговията /Trade settings/ -> Език /Language/ -> Приложи /Apply/.

За да намерите борсата, на която се търгува желания от Вас инструмент отидете на Търговия /Trading/ и в прозореца Find instrument напишете желания от Вас инструмент. Избраният инструмент ще се покаже в меню Преглед /Overview/, където може да видите съответната борса. Тази информация може да видите и в следните модули:

 • Списък с инструменти / Watchlist/
 • Прозореца за поставяне на поръчка /Trade Ticket/
 • Сметка /Account/ (6) -> Условия за търговия /Trading Conditions/ (7)

faq-elana-globaltrader-go-issues-12-1
faq-elana-globaltrader-go-issues-12-2

С цел предлагане на максимално различни типове информация (Цени, Графики, др.), платформата подържа връзка с множество сървъри. Локалните настройки на Вашия компютър може да доведат до проблеми, свързани с блокиране на частите от платформата, които комуникират с тези сървъри.

1. Конфигурирайте настройките на Safari:

 • Изчистете историята:
  Отидете на Настройки > Safari> Изчистване на историята и данните от уебсайтовете
 • Разрешаване на бисквитки (Cookies):
  Отидете на настройки > Safari > Поверителност и настройки > Задайте от секцията Блокиране на бисквитки „Coockies“ опцията „Винаги Разрешавай“

2. Активиране на Java

 • Отидете на Настройки > Safari > Разширени > JavaScript > Задайте разрешаване чрез активиране на опцията „On“

3. Рестартирайте своя iPhone/iPad
4. Инсталирайте нови обновления, когато са налични

Ако все още продължавате да изпитвате проблеми изпратете screenshot на мейл: globaltrader@elana.net. За успешно създаване на screenshot натиснете и задръжте бутона за изключване и включване на устройството. Този бутон е позициониран в горната, или дясната част на Вашия iPhone/iPad. След това веднага натиснете централният бутон на устройството Ви. Направената снимка може да откриете във Вашата галерия. Изберете желаната снимка и я изпратете.

С цел разрешаване на проблемите с връзката и оптимизиране функционирането на платформата на Вашия MAC, моля следвайте следните инструкции:

Mozilla Firefox

Отворете Вашият браузър

1. Активирайте опцията за разрешаване на бисквитки (Cookies)
Отворете главното меню
Отидете на Предпочитания > Поверителност > История > Използване на персонализирани настройки за история
Под раздела бисквитки „Cookies“ отбележете опцията Приемам > Бисквитки от сайта и кликнете на Изключения и задайте сайта на уеб версията в списъка с изключения
https://webtrader.elana.net/Login/bg
https://www.onlinewebconnect.com/

2. Активирайте Java Plugin
От менюто изберете Инструменти > Добавете „Add-ons“
Кликнете на опцията с приставки (Plugins)
Намерете приставка „Java Applet“ и кликнете на опцията- Винаги активна, за да разрешите приставката
Затворете Firefox

Safari

Отворете Вашия браузър
Отворете основното меню
Отидете на предпочитания
От списъка с опции изберете Сигурност, която е позиционирана най-отгоре в раздел предпочитания
В раздел връзки (Web) изберете опцията разреши приставки (Enable plugins), разреши Java и разреши Java Script
В раздел Поверителност задайте опцията Винаги Разреши бисквитки (Cookies) и интернет данни и затворете прозореца
Отидете обратно в Safari от основното меню
Изберете Изчисти история и потвърдете Вашия избор
Затворете браузъра Safari, след което го отворете наново и влезте в платформата

Chrome

Отворете Google Chrome
Отворете основното меню
Изберете Предпочитания > Настройки > Разширени настройки (в дъното на страницата)
1. Позволяване на разрешение за Java Script и Cookies
В настройки > Java Script > Позволете на всички сайтове да минават през Java Script
Отново в меню настройки> Бисквитки (Cookies) > изберете разрешаване на локалните данни
2. Изтриване на браузинг историята и бисквитките
– Отидете в основното меню > Изберете изчистване на браузинг данните > Изберете желаната от вас времева рамка (препоръчително е от началото)
– Изберете браузинг история > Кеширани снимки и файлове > Бисквитки и други сайтове и плъгин данни (Plugins)
Затворете Google Chrome, отворете го наново и влезте в платформата